Voordrachten

Zaterdag 7 september 2019

Voordracht gehouden door mevrouw Elise Kloppers

Delft – Roemrijke weefstad

Samenvatting van de voordracht

Voordracht over de geschiedenis en de technieken van het weven in Delft.

1) In het Graafschap Holland was het weven huisvlijt en werd ook beoefend in de ateliers van de nonnenkloosters zoals bv. het St. Agatha, nu het Prinsenhof. Wevers werden vrije beroepsbeoefenaren en gingen zich organiseren in gilden. Het keurmerk verzorgden de keurmeesters in de Lakenhal die in Delft al in 1316 gebouwd werd en het ‘Wantshuis’ werd genoemd. Zij keurden de draperieën en voorzagen ze van een loodje. De Delftse Lakense Stof was geboren. Dit toonaangevend product leidde tot de 1e bloeiperiode die begon in de 15e eeuw en eindigde met de stadsbrand van 1536. Uit Amsterdam, Haarlem en Leiden kwamen afgevaardigden zelfs naar Delft om de technieken te bewonderen en af te kijken.

2) Eind 16e eeuw vluchtten Vlaamse protestanten o.a. naar Delft. Daaronder waren vaktechnische stof- en wandtapijtwevers zoals François Spiering en zijn ontwerper Karel van Mander den Ouden, er ontstond o.a. de wandtapijtenserie Diana. Daarnaast was Delft als eerste bekend om de zeer fijngeweven stof het Puycken. Tevens lieten de Engelsen in Delft hun Lakensestoffen zwartverven. In mijn voordracht zal ik nader ingaan op verschillende aspecten en toelichten met afbeeldingen, objecten, spreekwoorden en straatnamen.

Informatie over spreker

Elise Kloppers (1941) ‘s-Gravenhage. Haar vader studeerde elektrotechniek in Delft en Zürich, (CH), waar hij haar moeder ontmoette. Zij beheerste het hoedenvakmanschap. Elise is opgegroeid met meubilair van de Stijl. Het Bauhaus en Gispen. Als 7 en 8-jarige heeft zij in Zwitserland gewoond om kennis te maken met haar Zwitserse familie. Zij leerde daar schrijven op een lij, had gymnastiek tussen de krokussen en leerde zwemmen in een zacht stromende rivier. In haar familie zijn veel beeldend kunstenaars.

Elise Kloppers studeerde af in 1964 en 1967 in autonoom textiel, design en weven. Zij werkte als Beeldend Kunstenaar 20 jaar bij het voortgezet onderwijs. In 1996 heeft zij de tentoonstelling georganiseerd “Delft (ver)weven met Textiel” in het voormalige Techniekmuseum naar aanleiding van de viering van 750 jaar stadsrechten. Daarbij heeft zij het boekje geschreven: Historische Textielwandeling door Delft. Zij is lid van IAPMA, Weefnetwerk en OWD. Zij was vicevoorzitter van de afdeling Beeldende Vakken van de ABOP. Zij was voorzitter en curator van de Internationale Textilkünstler Spektrum, (De). Haar werken staan in talrijke catalogi. Zij exposeert wereldwijd. www.elisekloppers.com.

Klik hier voor de officiële uitnodiging.