Lustrum

Achtste lustrum Histechnica

Geslaagd Lustrumsymposium op 8 november 2014 in het Science Museum

Histechnica, de vereniging van vrienden van het academisch erfgoed van de TU Delft, vierde haar 40-jarig bestaan met een symposium. De datum was 8 november 2014, de locatie was het Science Centre van de TU Delft aan de Mijnbouwstraat  te Delft. Het volledige programma staat  op Histechnica 40Jaar symp 8 nov. en het lustrumboek is te vinden in het Archief.

Histechnica kan terugzien op een lustrumsymposium dat buitengewoon goed is verlopen. Er waren meer dan 130 bezoekers, waaronder naast uiteraard onze trouwe leden en leden van KIVI Geschiedenis der Techniek, ook velen van de TU Delft, verenigingen en stichtingen zoals Delfia Batavorum en de Hollandse Cirkel en Erfgoed instanties. Men nam vele introducees mee, hetgeen de feestvreugde nog groter maakte.

Dit evenement speelde zich af op de bovenste verdieping van het Science Centre, waar men plaats nam op gemakkelijke stoelen. De koffie met koekjes smaakten bij aankomst best en de stemming was meteen al goed.

De Directeur van het Science Centre drs. Michael van der Meer gaf eerst een toelichting op dit majestueuze gebouw en de activiteiten. Na de huidige verbouwing wordt het Science Centre nog mooier en veelzijdiger.

Histechnica voorzitter dr. Menno Tienstra heette de aanwezigen welkom. Vanuit zijn eigen vakgebied van de geodesie vertelde hij ook dat de Griekse wetenschappers al door hadden dat de Aarde rond was en haar diameter al vrij nauwkeurig konden bepalen, en dat de kennis van onze aarde, de natuur en de techniek in vorige eeuwen heel belangrijk is voor hedendaagse ontwikkelingen – en dat dus onze Vereniging Histechnica terecht veel aandacht besteed aan de Historie van de Techniek.

Ir. Kees Pronk (TU Delft) gaf daarna een mooie uiteenzetting over de computer-ontwikkelingen in Nederland, mede aan de hand van vermakelijke plaatjes van hele grote computerapparaten met honderden vacuüm buizen die erg lang deden over een simpele optelling. De apparatuur en de programmatuur werden steeds meer vernuftig. Ook werden de ontwikkelingen bij het Mathematisch Centrum, Philips en TU Delft genoemd, waarbij Prof van der Poel belangrijk pionierswerk verrichtte.

Prof. Bob Mulder (TU Delft) ging eerst terug naar de tijd van de Gebroeders Wright en hij toonde de vluchtsimulatoren uit die tijd: toen nog primitieve maar tegelijkertijd vernuftige vliegtuigachtige installaties. De simulatoren werden steeds fraaier. Spreker hield steeds een modelvliegtuig in zijn hand, waarmee hij alles goed uiteenzette en ons de 6 vrijheidsgraden duidelijk maakte. Piloten moeten meer de huidige simulatoren benutten die steeds meer lijken op de echte cockpits. Simona, een simulator van Delfts ontwerp die intensief op de TU Delft wordt benut, is een zeer geavanceerde vluchtsimulator.

Prof. Pieter Kruit (TU Delft) ging 75 jaar terug toen de eerste Nederlandse Elektronen Microscopen werden ontwikkeld. Hierbij speelde de Delftse natuurkunde student Jan Le Poole, later hoogleraar, een hoofdrol. Fraaie foto’s werden vertoond hoe de pioniers bij Siemens, Philips, TPD en TU Delft in de beginjaren onderzoek deden. De Afdeling van spreker tezamen met Delftse bedrijven als Mapper houden zich bezig met de ontwikkeling van zeer geavanceerde electronen microscopen van eigen ontwerp. Prof Kruit noemde diverse toepassingen in o.a. de biologie en de lithografie.

Dr. Edwin de Vries (tot medio bij 2013 TU Delft; nu bij Cruden BV) toonde diverse wegvoertuigsimulatoren, waarbij sommige typen behoorlijke afmetingen hadden. De TU Delft heeft op dit gebied nauw samengewerkt met de Nederlandse industrie. Momenteel zijn vooral Moog, Fokker Control Systems en Cruden BV actief. Diverse toepassingen werden genoemd. Ook coureurs maken dankbaar gebruik van de meest geavanceerde rijsimulatoren om nog sneller te kunnen racen op nog complexere circuits.

Dr. Han Heijmans (TU Delft) ging kort in op de historie van onze vereniging om daarna uitgebreid in te gaan op de collectie van het Academisch Erfgoed van de TU Delft. Hij liet fraaie voorbeelden zien. Spreker benadrukte de wenselijkheid om het erfgoed meer inzichtelijk te maken. Wat is erfgoed? Een object met grote emotionele waarde? Een object dat een belangrijke rol gespeeld heeft in onderzoek en/of onderwijs? Kan erfgoed immaterieel zijn? Moeten stilstaande mechanismen (zoals klokken) weer tot functioneren worden gebracht? Al met al een indringend betoog dat ongetwijfeld zal worden vervolgd: hoe stimuleren we de zichtbaarheid en aansprekelijkheid van ons Erfgoed.

Na afloop van de voordrachten was er een gezellige receptie waarbij luxe hapjes, koffiebroodjes, versnaperingen en drankjes werden genuttigd. Men bleef nog lang na in gezellig gesprek. De organisatoren konden terugzien op een geslaagd Lustrumsymposium en dus nu op naar ons negende lustrum in 2019. Overigens zal in begin 2015 ons Lustrumboek worden uitgebracht, waarin circa twintig artikelen worden opgenomen van sprekers die in de afgelopen vijf jaren voor ons een voordracht hebben gegeven.

In bijgaande foto’s kun u zien hoe de belangstelling was. De aanwezigen zullen soms even moeten zoeken waar in de zaal ze ook alweer zaten.

Met veel dank aan de sprekers, aan de Histechnica lustrum organisatoren, en aan de medewerkers van het Science Centre van de TU Delft,

Ir. Daan de Hoop, secretaris Histechnica

lustrum_5

 

lustrum_4

 

 

 

 

 

 

lustrum_2

 

 

 

 

 

 

lustrum_3