Agenda

1. Maandagmiddag 4 februari 2019: Bezoek aan de Elektro Studieverzameling van de TU Delft
2. Zaterdagochtend 9 februari 2019: Katholieke architectuur in de twintigste eeuw

1. Bezoek aan de Elektro Studieverzameling van de TU Delft

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van diverse voordrachten en het bezoeken van een buitengewoon interessante studieverzameling.

Datum: maandagmiddag 4 februari 2019
Plaats: Collegezaal “Ampère”
EWI gebouw voor Elektrotechniek TU Delft
Mekelweg 4, 2628 CD Delft

Programma

  • 11.45 uur: Ontvangst met koffie (bij de ingang van collegezaal “Ampère”
  • 12.15 uur: De Elektro Studieverzameling door Han Geijp, Schakelen met klokken door Rob Timmermans, Verzameling computers door Eric Winkel
  • 13.30 uur: Pauze
  • 14.00 -15.30 uur: Rondgang door de zalen van de Elektro Studieverzameling (Dit tweede deel van de bijeenkomst is moeilijk toegankelijk voor personen die slecht ter been zijn).

U bent met uw introducé’s van harte welkom. Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan deze bijeenkomst dient u zich tevoren aan te melden  en wel uiterlijk woensdag 23 januari 2019.

Hoe aanmelden?

  • per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 4 februari 2019 met [aantal] introducés”
  • of telefonisch aan de Programma commissaris (zie brievenhoofd).

2. Katholieke architectuur in de twintigste eeuw:
de vier architecten van de Leidse familie Van der Laan

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door dr.ir. M.P. Remery.

Datum: zaterdag 9 februari 2019
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft

Programma

10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie
11:00 uur: Voordracht door dr.ir. M.P. Remery
11:45 uur: Pauze
12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie
12:45 uur: Einde van bijeenkomst

U en uw introducé’s zijn van harte welkom bij deze voordracht. Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden.U wordt vriendelijk verzocht zich tevoren aan te melden en wel uiterlijk zaterdag 2 februari a.s.

Hoe aanmelden?

  • per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 9 februari 2019 met [aantal] introducés”
  • of telefonisch aan de Programma commissaris (zie brievenhoofd)

Meer informatie treft u aan in de bijlagen: Lezing en Studieverzameling en Architectuur


Komende activiteiten

zaterdag 9 maart 2019
“Geschiedenis en technologie van raketvliegtuigen”
Voordracht door ir. Michel van Pelt, ESA-Estec en NVR

zaterdag 13 april 2019
Algemene Leden Vergadering van de vereniging Histechnica, gevolgd door de voordracht
“Leven en werken van Cornelis Drebbel (1572 – 1633)”
Voordracht door de heer H. van Onna (Tweede Drebbel Genootschap)