Agenda

Zaterdag 8 december 2018

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door dr. W.N.J. Ursem, met als titel:

“Verleden, heden en toekomst van de Botanische Tuin van de TU Delft”

Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft

 

Programma

  • 10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie
  • 11:00 uur: Voordracht door dr. W.N.J. Ursem (Faculteit TNW, TU Delft)
  • 11:45 uur: Pauze
  • 12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie
  • 12:45 uur: Einde van bijeenkomst


U en uw introducé’s zijn van harte welkom bij deze voordracht. Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. U wordt vriendelijk verzocht zich tevoren aan te melden, uiterlijk zaterdag 1 december a.s.

Na afloop van de bijeenkomst: reünie van de deelnemers aan de Studiereis Schotland, in Sociëteit Standvastigheid.

Hoe aanmelden?

  • per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 8 december met [aantal] introducés”
  • of telefonisch aan de Programma commissaris (zie brievenhoofd).

 Meer informatie treft u aan in de bijlage  – zie verder Lezing


Komende activiteiten

maandag 4 februari 2019 (let op: afwijkende datum!)
 Voordrachten en aansluitend bezoek aan de Elektro Studieverzameling van de TU Delft
 (Inloop vanaf 11.45 uur; einde 15.30 uur. Nadere gegevens volgen.)

zaterdag 9 februari 2019
 "Katholieke Architectuur in de twintigste eeuw"
 de vier architecten van de Leidse familie Van der Laan". (Voordracht door dr.ir. Michel P. Remery.)

zaterdag 9 maart 2019
 "Geschiedenis en technologie van raketvliegtuigen"
 (Voordracht door ir. Michel van Pelt, ESA-Estec en NVR.)