Agenda

Zaterdag 9 december 2017

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door prof.dr.ir. G.A.M. van Kuik, met titel:

 Wind verwacht: zet je schrap

Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft.

Programma:

10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie.

11:00 uur: Voordracht door prof.dr.ir. G.A.M. van Kuik (Emeritus Hoogleraar TU Delft)

11:45 uur: Pauze.

12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie.

12:45 uur: Einde bijeenkomst.

Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. U bent met uw introducés van harte welkom.

Voor het goede verloop van de bijeenkomst (met name voor de catering) wordt men vriendelijk verzocht zich zich tevoren aan te melden, uiterlijk zaterdag 2 december a.s

Hoe aanmelden:
per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 11 november met het [aantal] introducés” – of telefonisch aan de Programma commissaris ( 070 – 3070275)

 Meer informatie treft u aan in de bijlage  – zie verder Lezing

 

Komende activiteiten:

Vrijdag 1 december 2017: 

“Rise of a campus”. Symposium over de bouw van de campus van de TU Delft met boekpresentatie “OverHolland 18/19”. Aula TU Delft. 14.00-18.00 uur. Zie verder TU Delft website.

Zaterdag 13 januari 2018:

“Jaap Kistemaker en uraniumverrijking in Nederland 1945-1962”. Voordracht door drs. A. Streefland (TU Delft, Academic Heritage)

Zaterdag 10 februari 2018:

“Kunst in de Philips-reclame 1891-1941”. Voordracht door de heer F. Wilbrink (oud-medewerker Philips Nederland)

Zaterdag 10 maart 2018:

“Geschiedenis van de grote rivieren in Nederland”. Voordracht door ir. A. Burgers (oud-medewerker Boskalis, Deltares, Royal Haskoning)

23-30 mei 2018:

Studiereis naar Schotland