Agenda

Raketvliegtuigen: geschiedenis en toekomst…?

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door ir. M. van Pelt.

Datum: Zaterdag 9 maart 2019
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft

Programma
– 10.00 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie
– 10.10 uur: Algemene Leden Vergadering van de KIVI afd. Geschiedenis der Techniek
– 11:00 uur: Voordracht door ir. M. van Pelt (ESA-ESTEC en NVR)
– 11:45 uur: Pauze
– 12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie12:45 uur
– Einde bijeenkomst

U en uw introducés zijn van harte welkom bij deze voordracht. Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. U wordt vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden, uiterlijk zaterdag 2 maart a.s.

Hoe aanmelden?
– leden van KIVI: aanmelden via de KIVI website (www.kivi.nl)
– leden van Histechnica: aanmelden via commhistechnica@gmail.com

Komende activiteiten

zaterdag 13 april 2019
Algemene Leden Vergadering van de vereniging Histechnica, gevolgd door de voordracht
“Leven en werken van Cornelis Drebbel (1572 – 1633)”
Voordracht door de heer H. van Onna (Tweede Drebbel Genootschap)

dinsdag 7 t/m donderdag 9 mei 2019
Studiereis naar Hamburg

zaterdag 7 september 2019
“Delft Weefstad”
(Voordracht door mw. E. Kloppers)