Agenda

Zaterdag 10 Maart 2018

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door ir. A. Burgers, met als titel:

 De gevaarlijke rivier. Het heden getoetst aan het verleden.

Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft.

10.00 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie

10.10 uur: Algemene LedenVergadering van de KIVI afd. Geschiedenis der Techniek gevolgd door:

11:00 uur: Voordracht door ir. A. Burgers (Civiel Ingenieur)

11:45 uur: Pauze.

12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie.

12:45 uur: Einde bijeenkomst.

Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. U bent met uw introducés van harte welkom.

Voor het goede verloop van de bijeenkomst (met name voor de catering) wordt men vriendelijk verzocht zich zich tevoren aan te melden

Hoe aanmelden:
per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 11 november met het [aantal] introducés” – of telefonisch aan de Programma commissaris ( 070 – 3070275)

 Meer informatie treft u aan in de bijlage  – zie verder Lezing

 

Komende activiteiten:

Zaterdag 14 april 2018:

Algemene Leden Vergadering van Histechnica, gevolgd door:

“Jacques van Marken, ieder uur een woord, een daad”. Voordracht door ir. J. van der Mast (biograaf)

Zaterdag 12 mei 2018:

“De ontwikkeling van het sluizencomplex IJmuiden in de afgelopen vijftig jaar”. (Voordracht door de heer V. Schaap, oud-medewerker Rijkswaterstaat.) 

24-30 mei 2018:

Studiereis naar Schotland