Agenda

Zaterdag 13 oktober 2018

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door de heer Arjan J. Barnard, met als titel:

“Fabrieksschoorstenen in Nederland ”

Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft

Zuivelfabriek Workum – Bron: STIF

 Programma
10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie

11:00 uur: Voordracht door dhr. Arjan Barnard ((Stichting Fabrieksschoorstenen STIF)

11:45 uur: Pauze

12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie

12:45 uur: Einde bijeenkomst

Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. U bent met uw introducés van harte welkom.
Voor het goede verloop van de bijeenkomst (met name voor de catering) wordt men vriendelijk verzocht zich zich tevoren aan te melden (uiterlijk zaterdag  6 oktober)

Hoe aanmelden?
per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 14 april met het [aantal] introducés” – of telefonisch aan de Programma commissaris ( 070 – 3070275)

 Meer informatie treft u aan in de bijlage  – zie verder Lezing

Komende activiteiten:

Zaterdag 10 november 2018:

“De ontwikkeling van de Limburgse steenkoolmijn-industrie van circa 1850 tot 1974”. (Voordracht door de heer J. Halmans.)

Zaterdag 8 december 2018:

“Verleden, heden en toekomst van de Botanische Tuin van de TU Delft”. (Voordracht door dr. W.N.J. Ursem, directeur van de Botanische Tuin van de TU Delft)

Na afloop: Reünie van deelnemers aan Studiereis Schotland.