Agenda

Zaterdag 23 september 2017

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door prof.dr.ir. W.L van der Poel, met titel:

Over de ontwikkeling van de computer in Nederland

Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft.

Programma:

10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie.

11:00 uur: Voordracht door prof.dr.ir. W.L. van der Poel (emeritus Hoogleraar Technische Universiteit Delft) 

11:45 uur: Pauze.

12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie.

12:45 uur: Einde bijeenkomst.

Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. U bent met uw introducés van harte welkom.

Voor het goede verloop van de bijeenkomst (met name voor de catering) wordt men vriendelijk verzocht zich zich tevoren aan te melden, uiterlijk zaterdag 16 september a.s

Hoe aanmelden:
per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 2 septebember met [aantal] introducés” – of telefonisch aan de Programma commissaris ( 070 – 3070275)

 

Meer informatie treft u aan in de bijlage  – zie verder Lezing

 

Komende activiteiten:

Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017:

Studiereis naar Noord-Brabant. (Nadere informatie volgt.)

Zaterdag 11 november 2017:

“Willem Schermerhorn – een ingenieur in de politiek”. Voordracht door dr. H.J. Langeveld, zijn biograaf.

Zaterdag 9 december 2017: 

“Windverwachting: zet je schrap”. Voordracht door prof.dr.ir. G.A.M. van Kuik.

23-30 mei 2018:

Studiereis naar Schotland. (Noteer dit alvast! Convocatie komt begin november.)

 

Jubileum boek 175 jr TUD – Erfgoed in 33 verhalen 

Dit boek is uitgereikt aan de TUD bij de herdenking van het 175 jarig bestaan van de Technische Universiteit Delft.

Ieder Histechnica lid krijgt een exemplaar van dit boek.

Nieuwe leden die zich nu aanmelden krijgen dit boek ook gratis. De contributie voor de tweede helft van 2017 bedraagt slechts 15 euro: dus best de moeite waard om dit boek van ruim 200 bladzijden aan te schaffen.