Agenda

Zaterdag 12 mei 2018

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door de heer Volkert Schaap, met als titel:

 De ontwikkeling van het IJmuiden sluizencomplex in de afgelopen 150 jaar

Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft.

10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie

11:00 uur: Voordracht door dhr. Volkert Schaap (oud-medewerker Rijkswaterstaat)

11:45 uur: Pauze.

12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie.

12:45 uur: Einde bijeenkomst.

Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. U bent met uw introducés van harte welkom.

Voor het goede verloop van de bijeenkomst (met name voor de catering) wordt men vriendelijk verzocht zich zich tevoren aan te melden

Hoe aanmelden:
per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 14 april met het [aantal] introducés” – of telefonisch aan de Programma commissaris ( 070 – 3070275)

 Meer informatie treft u aan in de bijlage  – zie verder Lezing

 

 

Komende activiteiten:

24-30 mei 2018:

Studiereis naar Schotland

Zaterdag 8 september 2018:

“Polder- en Boezembemaling in Nederland”. (Voordracht door de heer J. van Raaij (de Nederlandse Gemalen Stichting NGS en Tauw BV)

Zaterdag 13 oktober 2018:
“Fabrieksschoorstenen”. (Voordracht door A.J. Barnard, Stichting Fabrieksschoorstenen.)