Agenda

Zaterdag 13 januari 2018

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door dr. A.H. Streefland, met titel:

 Jaap Kistemaker en uraniumverrijking in Nederland 1945 – 1962 

Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft.

Programma:

10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie.

11:00 uur: Voordracht door dr. A.H. Streefland (Universiteitshistoricus TU Delft)

11:45 uur: Pauze.

12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie.

12:45 uur: Einde bijeenkomst.

Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden. U bent met uw introducés van harte welkom.

Voor het goede verloop van de bijeenkomst (met name voor de catering) wordt men vriendelijk verzocht zich zich tevoren aan te melden, uiterlijk zaterdag 6 januari 2018

Hoe aanmelden:
per e-mail (voorkeur) naar pthlmvanwoerkom@gmail.com met vermelding: “Aanmelding voordracht 11 november met het [aantal] introducés” – of telefonisch aan de Programma commissaris ( 070 – 3070275)

 Meer informatie treft u aan in de bijlage  – zie verder Lezing

 

Komende activiteiten:

 

Zaterdag 10 februari 2018:

“Kunst in de Philips-reclame 1891-1941”. Voordracht door de heer F. Wilbrink (oud-medewerker Philips Nederland)

Zaterdag 10 maart 2018:

Algemene Leden Vergadering van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek, gevolgd door:

“Geschiedenis van de grote rivieren in Nederland”. Voordracht door ir. A. Burgers (oud-medewerker Boskalis, Deltares, Royal Haskoning)

23-30 mei 2018:

Studiereis naar Schotland