Agenda

“Cornelis Drebbel (Alkmaar 1572 – Londen 1633): Kloeck Verstant, een pronck der Wereldt”

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door de heer H. van Onna.

Datum: zaterdag 13 april 2019
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft

 


Programma

  • 10.00 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie
  • 10.10 uur: Algemene Leden Vergadering van leden van de vereniging Histechnica

gevolgd door:

  • 11:00 uur: Voordracht door de heer H. van Onna (Tweede Drebbel Genootschap).
  • 11:45 uur: Pauze
  • 12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie
  • 12:45 uur: Einde bijeenkomst

U bent met uw introducé’s van harte welkom. Aan het bijwonen van de voordracht zijn geen kosten verbonden.

U wordt vriendelijk verzocht zich tevoren aan te melden, uiterlijk zaterdag 6 april 2019.

Hoe aanmelden?
– leden van KIVI: aanmelden via de KIVI website (www.kivi.nl)
– leden van Histechnica: aanmelden via commhistechnica@gmail.com

Komende activiteiten

zaterdag 13 april 2019
Algemene Leden Vergadering van de vereniging Histechnica, gevolgd door de voordracht
“Leven en werken van Cornelis Drebbel (1572 – 1633)”
Voordracht door de heer H. van Onna (Tweede Drebbel Genootschap)

dinsdag 7 t/m donderdag 9 mei 2019
Studiereis naar Hamburg

zaterdag 7 september 2019
“Delft Weefstad”
(Voordracht door mw. Elise Kloppers)

zaterdag 12 oktober 2019
“Honderd jaar “Geotechniek
(Voordracht door ir. Jan Heemstra, Deltares.)