Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Histechnica bestaat uit de volgende personen:

 

Prof. dr. G.J. Olsder, voorzitter

Ir. H. Boonstra,  secretaris

Ir. J.A. Ketel, penningmeester

Ir. T. Boele, coordinator studiereizen

Dr. ir. P.Th.L.M. van Woerkom, programma-coordinator

 

Adviseurs van het bestuur zijn Ir. S.M. Nijhuis en Dr. A.H. Streefland (beiden van Erfgoed TUD)