Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Histechnica bestaat uit de volgende personen:

 

Prof. dr. G.J. Olsder, voorzitter

Ir. D. de Hoop, secretaris

Dhr. J. W. Stoutjesdijk, penningmeester

Ir. T. Boele, coordinator studiereizen

Dr. ir. P.Th.L.M. van Woerkom, programma-coordinator

Ir. J. Sinke, ledenwerving

Ir. H. Boonstra, PR

Adviseurs van het bestuur zijn Ir. S.M. Nijhuis en Drs. A.H. Streefland (beiden van Erfgoed TUD)