Achtergronden en voorgeschiedenis

Histechnica heeft vanuit het verleden vele contacten gehad met de TU Delft (ook vanwege het Erfgoed) en het Science Centre (vroeger Techniek Museum).

Histechnica kent leden van diverse pluimage. Naast wetenschappers, techneuten en managers zijn ook huisartsen, juristen, kunstenaars en vele anderen lid: dus waarom u niet: meldt u aan: het is gezellig, leerzaam en wat dan ook bij onze Stichting.

De voortschrijdende techniek beïnvloed ons leven aanzienlijk. Nieuwe vindingen en innovaties verandert onze wereld voortdurend. Om de techniek van nu en van de toekomst goed te kunnen begrijpen is de kennis van de ontwikkeling en historie belangrijk.

Nadere informatie over achtergronden, erfgoed en dergelijk kan worden verkregen:

het Erfgoed van de TU Delft

het Science Centre

en de relaties met anderen zoals TU Delft en KIVI