Lidmaatschap

Het lidmaatschap geeft recht op het bijwonen van de lezingen en deelname aan de excursies tegen kostprijs. Leden ontvangen voorafgaand aan iedere lezing of excursie een convocatie per E-mail of, indien gewenst, per post. Ook leden van de afdeling Geschiedenis der Techniek van KIVI NIRIA hebben toegang tot de lezingen.

De kosten van het lidmaatschap van Histechnica bedragen € 30,- per jaar voor gewone leden (na 1 september voor half jaar € 15). Voor studenten € 10,-;   voor institutionele leden € 100,-.

(NL56 INGB 0004 7659 80 ten name van Histechnica).

Aanmelden als lid

Bij de secretaris, de heer ir. H. Boonstra, per email:  hotzeboonstra@gmail.com.

Voor meer informatie: zie ook Contact

foto-flyer-2013

[klik voor vergroting]