Relaties van Histechnica – Links

Histechnica heeft nauwe banden met KIVI en Science Centre. Ook heeft Histechnica contacten met velen bij de TU van Delft.

Nagenoeg alle activiteiten worden in nauw overleg georganiseerd met KIVI Afdeling Geschiedenis van de Techniek.

Het merendeel van de voordrachten vindt plaats in het Science Centre aan de Mijnbouwstraat in Delft.

Er worden nauwe banden onderhouden en gelegd met de TU Delft. Zo is in een depot van de Erfgoed van de TUD (nu in gebouw van Aerohydrodynamica) waarbij Histechnica nauw is betrokken bij het behoud hiervan..

Ook zijn we aanwezig bij vele evenementen van de Alumni van de TU Delft.

Histechnica stimuleert en promoot dan ook een ieder de Alumni-activiteiten te volgen.

 

Enige websites van onze relaties:

KIVI 

www.kivi.nl

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten. Het behartigt de belangen van ingenieurs en ondersteunt haar leden in hun beroepsuitoefening. Daarnaast legt KIVI in maatschappelijke thema’s de rol van techniek uit en maakt de waarde van techniek voor de samenleving zichtbaar. KIVI telt momenteel ruim 20.000 leden.

 

Erfgoedvereniging Heemschut

http://www.heemschut.nl/

Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.

 

TU Delft

www.tudelft.nl;  (er zijn ook alumni-pagina’s op deze website)

 

Science Centre Delft  

www.sciencecentre.tudelft.nl

Het Science Centre aan de Mijnbouwstraat 120 is wellicht nu al goed bekend. Een mooi gebouw met tal van exposities en vooral actieve technologische hoogstandjes met een vliegtuigsimulator en veel meer. Echt een bezoek waard (of een her-bezoek indien men terecht daar al is geweest).

Voor het grote publiek is het vaak een raadsel wat er bij een Technische Universiteit gebeurt. Wat zijn die geheimzinnige en ingewikkelde onderzoeksprojecten die voor een “leek” vaak ondoorzichtig lijken? Sinds september 2010 is het Science Centre Delft opgericht om aan het publiek te laten zien waar de onderzoekers en studenten TU Delft zich mee bezig houden.

Deze toegangspoort van de TU geeft een kijkje in de keuken van de TU Delft. Wat gebeurt er in de faculteiten op de TU campus? Waar houdt je je mee bezig als je hier gaat studeren, wat ga je doen? Welk onderzoek wordt er gedaan en wat merk je daarvan in de maatschappij?

In het Science Centre Delft staat een afspiegeling van het huidige onderzoek en studentprojecten van de TU Delft. De opstellingen die er staan zijn zoveel mogelijk 1 op 1 kopieën van de officiële opstellingen. Het Science Centre Delft wil de “echte”  techniek laten zien, en er kan gewerkt worden in een werkplaats die ook door TU-onderzoekers en technische bedrijven worden gebruikt. Er staan verschillende onderzoeksopstellingen en afstudeerprojecten die kunnen worden bekeken.