1. Home
 2. Voordrachten
 3. Archief voordrachten
 4. Geschiedenis staalconstructiebedrijf De Vries Robbé

Geschiedenis staalconstructiebedrijf De Vries Robbé

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door prof. dr. ir. J.A.A.M. Stoop.

De voet van de standaard kolommen uitgevoerd in zilver en 30 cm. hoog

Datum

 • zaterdag 26 maart 2022
 • Aanvang: 11.00 uur
 • Locatie: Science Centre, Bouwcampus 26, Van der Burghweg 1, Delft

Programma

 • 10.30 uur:  Inloop met koffie en thee                                              
 • 11:00 uur:  Welkom en introductie                                                 
 • 11.05 uur:  Voordracht door prof. dr. ir. John Stoop
 • 11:50 uur:  Pauze
 • 12:15 uur:  Vervolg van voordracht en afsluitende discussie
 • 12:45 uur:  Einde bijeenkomst

Samenvatting van de voordracht

Een parel onder het stof vandaan

In 1881 kocht Willem De Vries Robbé een drassig stuk grond buiten de vestingwallen van Gorcum. Hij nam voor 6000 gulden samen met zijn vrienden, de gebroeders Stork, een klein reparatie- en onderhoudsbedrijfje voor stoomwerktuigen over. Als stoplap voor slechte tijden kwam daar een constructiewerkplaats bij voor loodsen en kappen. Hij kon toen niet weten dat dit bedrijfje zou uitgroeien tot een wereldconcern, koploper op het gebied van wat vandaag de dag duurzaam, circulair en innovatief genoemd zou worden. Uiteindelijk leverde het concern een integraal product, waar ontwerp, fabricage en assemblage samengingen met de moderne technieken en materialen van die tijd. Decennia bepaalde de producten van De Vries Robbé het stads- en landschapsbeeld in Nederland: gashouders, spoorbruggen, hoogspanningsmasten en iconische gebouwen als het KLM hoofdkantoor in Den Haag, de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam, de hangars op Schiphol, de Gerbrandy zendmast in Lopik, het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, de kantoren van het Philips concern in Eindhoven. Het concern werkte daarbij samen met toonaangevende architecten in Nederland als Roosenburg, Merkelbach en Karsten en had een vaste relatie met de Technische Hogeschool in Delft. Samen met Philips was De Vries Robbé betrokken bij de oprichting van het Normalisatie Instituut. Voor de marketing van haar producten vertrouwde ze op toonaangevende vormgevers en beeldend kunstenaars. Het concern nam een unieke positie in op de nichemarkt van beton- en staalbouw. Het was leidend in de sociale zekerheidstelling voor haar werknemers.

Met de transitie van Nederland van industrieland naar handelsnatie keerde na de wederopbouwperiode ook voor De Vries Robbé het tij. Het was de eerst van een reeks Nederlandse wereldconcerns die teloor gingen. In 1976 ging het bedrijf failliet en werd het bedrijfsterrein jarenlang aan zijn lot overgelaten. Tot een Delftse ingenieur en zijn vrouw die zich in 1990 met hun adviesbureau Kindunos in Gorcum vestigden, de schoonheid en grootsheid van het concern hervonden en onder het stof vandaan haalden. Ze verplaatsten het directiekantoor over de Linge en restaureerden het, waarbij het als rijksmonument werd erkend.

Momenteel is in de stad discussie gaande hoe de nog bestaande De Vries Robbé gebouwen op de locatie langs de vestingwallen als onderdeel van het industriële erfgoed bewaard kunnen worden. Maar dat is een verhaal apart, zo pal naast het Unesco Werelderfgoed van De Nieuwe Hollandsche Waterlinie. U kunt dat zien op www.behouderfgoeddevr.nl

Informatie over de spreker

John Stoop is afgestudeerd aan de TU Delft als vliegtuigbouwkundig ingenieur en gepromoveerd op veiligheidsvraagstukken. Hij is emeritus hoogleraar ‘Forensic Engineering and Safety Investigation’. Vanuit zijn betrokkenheid bij duurzame innovaties en zijn belangstelling voor technisch ontwerpen, is hij geïnteresseerd in industriële erfgoedontwikkelingen. De ervaringen, kennis en durf uit dat verleden zijn voor hem een inspiratiebron voor de toekomst. Daarnaast is hij voorstander van evenwichtige besluitvorming: de risico’s en veiligheid van windturbineparken zijn sterk onderbelicht in vergelijking met alle vermeende voordelen. Wellicht is het tijd voor een Veiligheids Effect Rapportage, zoals zijn leermeester prof. Jan de Kroes 25 jaar geleden al zei: liever een v.e.r. a boire dan een m.e.r. a boire.

Aanmelden

LET OP: Het Science Centre is verhuisd!
Nieuwe adres is: Bouwcampus 26, Van der Burghweg 1, Delft

Voor het bijwonen van deze voordracht is aanmelden verplicht:

Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website(www.kivi.nl > activiteiten > selecteer activiteit > aanmelden).

Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris hotzeboonstra@gmail.com

Ook belangstellenden die geen lid zijn, kunnen zich via bovenstaande wegen aanmelden. Er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; u dient zich hiervoor ook op te geven via bovenstaande wegen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voordracht online

Klik hier om de voordracht online te kunnen zien (ook achteraf).

Updated on mei 9, 2022

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site