1. Home
  2. Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geeft recht op het bijwonen van de voordrachten en deelname aan de studiereizen tegen kostprijs. Leden ontvangen voorafgaand aan elke voordracht of studiereis een convocatie per e-mail. Ook leden van de afdeling Geschiedenis der Techniek van KIVI NIRIA hebben toegang tot de voordrachten.

De kosten van het lidmaatschap van Histechnica bedragen € 30,- per jaar voor gewone leden (na 1 september voor half jaar € 15). Voor studenten € 10,-; voor institutionele leden € 100,-.

NL56 INGB 0004 7659 80 ten name van Histechnica.

Aanmeldformulier

  • DD slash MM slash JJJJ