Lidmaatschap

Het lidmaatschap geeft recht op het bijwonen van de voordrachten en deelname aan de studiereizen tegen kostprijs. Leden ontvangen voorafgaand aan elke voordracht of studiereis een convocatie per e-mail. Ook leden van de afdeling Geschiedenis der Techniek van KIVI NIRIA hebben toegang tot de voordrachten.

De kosten van het lidmaatschap van Histechnica bedragen € 30,- per jaar voor gewone leden (na 1 september voor half jaar € 15). Voor studenten € 10,-; voor institutionele leden € 100,-.

NL56 INGB 0004 7659 80 ten name van Histechnica.

Aanmeldformulier

  • MM slash DD slash JJJJ