1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Over de ontwikkeling van de computer in Nederland

Over de ontwikkeling van de computer in Nederland

Titel: Over de ontwikkeling van de computer in Nederland
Spreker: dhr. prof. dr. ir. W.L van der Poe
Datum: September 2017
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting van de voordracht:
De presentatie zal uit drie delen bestaan.
1. In het eerste deel wordt aan de hand van illustraties teruggeblikt op de beginjaren van het computertijdperk. Immers, weinigen weten tegenwoordig nog hoe die historische machines er uitzagen. Daaromheen natuurlijk allerlei anekdotes hoe wij zelf kathodebuisgeheugens en magnetische trommels gemaakt hebben, een proces van vallen en opstaan. 2. Vervolgens wordt aandacht gevraagd voor een aantal stellingen over correctheidsbewijzen, aan de hand van een reeks dia’s. Correctheidsbewijzen zijn van belang om de daadwerkelijke numerieke berekenbaarheid van wiskundige grootheden te kunnen aantonen. 3. Tenslotte volgt een beschouwing over Turingmachines, over berekenbaarheid, enz. toegelicht met enkele primitieve calculi die met een minimaal arsenaal aan elementen toch alles kunnen. Ook het begrip negatieve entropie komt daar ter sprake – een begrip waar Gerard ’t Hooft en Erik Verlinde recentelijk mee bezig zijn. Al onder punt 2 werd aangestipt dat het vernietigen van informatie de belangrijkste operatie is in de informatica.

Informatie over de spreker, prof. Van der Poel
Prof.dr.ir. Willem L. van der Poel behaalde zijn ingenieursdiploma in de natuurkunde aan de TH Delft in 1950. Hij promoveerde aan de universiteit van Amsterdam in 1956. In de periode 1950-1967 werkte hij bij het Neher laboratorium van de PTT. Van 1962 tot 1988 was hij hoogleraar aan de TU Delft. Hij is de ontwerper van de Testudo, de PTERA, de ZERO en de ZEBRA computers. Hij leverde bijdragen aan de programmeertalen Algol 68 en LISP voor de ZEBRA. In 1971 werd hij lid van de KNAW en ontving hij een eredoctoraat van de University of Bradford. In 1984 ontving hij de Computer Pioneer Award van de IEEE. Hij geniet internationale faam als Nederlands computerpionier. Ook geniet hij internationale bekendheid als ontwerper en als oplosser van mechanische puzzels. En hij is een toegewijd en actief musicus. 

Updated on juni 29, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site