1. Home
 2. Voordrachten
 3. Archief voordrachten
 4. Symposium: Canon van de Nederlandse brug – 2000 jaar brughistorie

Symposium: Canon van de Nederlandse brug – 2000 jaar brughistorie

Titel: Symposium: Canon van de Nederlandse brug – 2000 jaar brughistorie
Sprekers: Diverse
Datum: November 2016
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Programma

 • 10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie.
 • 11:00 uur: Welkom door de dagvoorzitter Rob Lutke Schipholt, directeur van de Nederlandse Bruggenstichting
 • 11.15 uur :  Met 7-mijlslaarzen door 2000 jaar Nederlandse brughistorie – door Frans Remery (oud-medewerker RWS en vrijwilliger Nederlandse  Bruggenstichting). Twintig eeuwen worden er al bruggen in ons land gebouwd, eerst door de Romeinen, daarna door onze voorouders en nu door ons. De bouwmaterialen veranderden van hout en (bak)steen naar staal en beton en zelfs kunststoffen. De opkomst van vervoermiddelen als treinen en auto’s stimuleerde belangrijke ontwikkelingen in de bruggenbouw. Elektriciteit verving menskracht bij aandrijving, regeling en bediening van beweegbare bruggen en de vormgeving van bruggen kreeg bijzondere aandacht.
 • 12.00 uur: Pauze. met koffie/thee
 • 12:30 uur: De alpha-kant van bruggen – door Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen. Geen enkel bouwwerk in onze nederzettingsgeschiedenis heeft zoveel aanleiding gegeven tot beeldspraak als de brug. Dat lijkt voor de hand te liggen in een waterrijk land. Een bruggenbouwer weet te verbinden wat elkaar liever lijkt te mijden. Wij zijn immers zeer decentraal ingesteld en richten ons bestaan graag zo autonoom mogelijk in. Is een brug dan niet eerder een noodzakelijk kwaad? En hoe kan dan een bruggenbouwer tot de meest gewaardeerde landgenoten behoren?
 • 13.00 uur: Uitreiking eerste exemplaar van de Canon van de Nederlandse Brug door Fred Westenberg, voorzitter van de Nederlandse Bruggenstichting aan de voorzitter van de vereniging Histechnica, Geert Jan Olsder en aan de voorzitter van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek, Gert Jan Luijendijk.
 • 13.15 uur: Sluiting van de bijeenkomst door de dagvoorzitter
 • 13.20 uur: Eenvoudige broodjeslunch met koffie/thee/fris
 • 14.15 uur: Einde bijeenkomst.

Het boek:  CANON VAN DE NEDERLANDSE BRUG 2000 JAAR BRUGHISTORIE
De techniek van de bruggenbouw in Nederland heeft een grote ontwikkeling meegemaakt. Niet alleen in het type brug (vast, beweegbaar), maar ook in de toegepaste materialen (hout, steen, ijzer, staal, gewapend beton, voorgespannen beton, aluminium en kunststof).
Om al deze ontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen, is de ‘Canon van de Nederlandse brug’ geschreven. Die begint bij doorwaadbare plaatsen in rivieren en waterlopen, beschrijft vervolgens houten ophaalbruggen, vaste stenen bruggen, de toepassing van ijzer voor de eerste grote spoorbruggen en het gebruik van beton voor verkeersbruggen en viaducten. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop beweegbare bruggen functioneren en hoe de bediening is georganiseerd. Bruggen moeten niet alleen constructief hun mannetje staan, ook de vormgeving is van belang. In de huidige tijd is de rol van de architect steeds dominanter geworden.

Deze ‘Canon van de Nederlandse Brug’ omvat 43 vensters en leidt tot een beter begrip en inzicht in 20 eeuwen ontwikkeling in het functioneren van bruggen. Voor het gemak spreken we over bruggen, maar het gaat evengoed over viaducten (bruggen over wegen), ecoducten (bruggen voor de fauna) en aquaducten.Het beeldmateriaal in de Canon speelt een belangrijke rol, niet alleen als toelichting op de tekst, maar ook om de visuele aantrekkelijkheid van veel bruggen te benadrukken.

Gebonden uitgave 240 x 216 mm, 224 pagina’s 350 illustraties, waarvan de meeste in kleur. ISBN 978-90-72830-96-8 12 november 2016. Uitgave: Bouwen met Staal (Zoetermeer) in samenwerking met de Nederlandse Bruggenstichting (Rijswijk).
Nederlandse Bruggenstichting, Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk, tel. 088 7970727, info@bruggenstichting.nl www.bruggenstichting.nl

Updated on juli 5, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site