Techniek in de middeleeuwen

Achteruitgang, stagnatie of voortuitgang?

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door de heer drs. B. van de Ven.

Datum: zaterdag 27 januari 2024
Aanvang: 11:00 uur
Locatie: Science Centre, Bouwcampus 26, ingang ‘C’ Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft.

Programma

10.30 uur:  Inloop met koffie en thee
11:00 uur:  Welkom en introductie
11.05 uur:  Voordracht door de heer Bert van de Ven
12:00 uur:  Pauze
12:15 uur:  Vervolg van voordracht en afsluitende discussie
12:45 uur:  Einde bijeenkomst

Samenvatting van de voordracht

De middeleeuwen hebben een slechte reputatie als het om techniek gaat. Lange tijd is de indruk gewekt dat de techniek na de val van het Romeinse rijk is ingestort en pas gedurende de renaissance weer enigszins op gang is gekomen. Maar is dit terecht? In deze lezing zullen technische vakgebieden de revue passeren. Van  Funderingstechniek tot Medische techniek en van Bouw- tot Werktuigbouwkunde. Maar vooral zal de situatie van cultuur, natuur en maatschappij tussen het jaar 500 en 1500 geanalyseerd worden en zullen soms moeilijk zichtbare transities aan het licht komen.

Informatie over de spreker

Bert van de Ven is als Event Manager verbonden aan het bureau van KIVI, maar is van oorsprong historicus. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en de Hogeschool Rotterdam (lerarenopleiding) en behaalde een master bij de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Tevens is hij bestuurslid van de stichting KSSF, waarvoor hij historische evenementen organiseert en lezingen geeft en coördineert. Hoewel zijn officiële specialisatie transnationale geschiedenis en staatsvorming is, hebben de middeleeuwen zijn grote interesse.

Aanmelden

Voor het bijwonen van deze voordracht dient u zich aan te melden:

* Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website
(www.kivi.nl > activiteiten > selecteer activiteit > aanmelden).

* Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris hotzeboonstra@gmail.com.

* Ook belangstellenden die niet lid zijn kunnen zich via bovenstaande wegen aanmelden. Er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; u dient zich hiervoor ook op te geven via bovenstaande wegen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voordracht online

Klik hier om de voordracht te streamen of om achteraf te bekijken.

Komende activiteiten in Science Center Delft

* Zaterdag 24 februari 2024 om 11:00 uur voordracht van dr. ir. Karel van der Mast: “Het ontstaan en de ontwikkeling van de elektronenmicroscopie”.

* Zaterdag 23 maart 2024 om 11:00 uur voordracht van drs. ir. G. Moeyes: “Sleepinrichtingen en sleeptanks in Nederland – Maritiem hydrodynamisch onderzoek sinds de 18e eeuw”.

* Op zaterdag 20 april 2024 viert Histechnica haar 10de lustrum in het Gebouw X, Mekelweg 8, 2628 CD Delft. Het wordt een dag vullend programma met als thema: “Uit falen vooruitgang halen”.

* Studiereis Baskenland 2024: Het wordt een zevendaagse reis, derhalve 6 nachten binnen het programma en exclusief de heen-en terugreis. Aanvang rond eind mei.

Boek drie oprichters KIVI

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het KIVI in 2023 heeft de afdeling Geschiedenis der Techniek een boek uitgebracht met daarin aandacht voor de drie oprichters van het KIVI in de tijd waarin zij leefden. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen voor leden van Histechnica en voor leden van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek.

Updated on februari 8, 2024

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site