1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Archief
  4. Brief bestuur 14 april 2020

Brief bestuur 14 april 2020

Waarde Histechnicaleden,

We leven momenteel in een merkwaardige en moeilijke tijd. Wij, als bestuur van Histechnica, hopen dat het goed met u allen gaat en dat dat zo mag blijven.

De laatste Histechnicabijeenkomst, die van 4 april kon wegens de virusdreigingen geen doorgang vinden. De op diezelfde dag geplande algemene ledenvergadering kon dus ook niet doorgaan. Ook de studiereis naar Turijn en Bologna, gepland voor 19 t/m 25 april, moest helaas gecancelled worden. Ton Boele, maar ook Hans Stoutjesdijk, hadden daar al veel werk in gestoken. 

In 2024 zal Histechnica 50 jaar bestaan. Met een aantal leden is al een keer een  “brainstormsessie” gehouden om te kijken hoe we dit passend zouden kunnen vieren. Gelukkig heeft dit nog geen haast.

Hoe en wanneer verder?
De eerstvolgende voordracht is gepland op zaterdag 5 september van dit jaar. We gaan er voorlopig vanuit dat die kan doorgaan. Het bestuur beraadt zich over een volgende datum voor de ALV; die zou misschien ook op 5 september gehouden kunnen worden. Er zijn ook losse, vage, ideeën om de ALV per e-mail of per ZOOM te laten plaats vinden. Praktische ideeën zijn hiervoor welkom! (Uw voorzitter heeft in een andere vereniging een keer ZOOM contact met een aantal leden gehad, maar vond dat geen succes; bovendien zal hij het zelf zeker niet kunnen organiseren.)

Als er weer Histechnica nieuws is, zullen we u uiteraard op de hoogte stellen. Houdt u ook de website van Histechnica in de gaten. Verder zijn suggesties en adviezen met betrekking tot het functioneren van onze vereniging natuurlijk altijd, en nu speciaal, welkom. Wat de Turijn-Bologna studiereis betreft; daarvoor hebben we (of eigenlijk: heeft Ton Boele) nu voorjaar 2021 in gedachten. Er waren ook nog niet uitgekristalliseerde plannen voor de traditionele binnenland-excursie voor de komende herfst; ook hier even afwachten.   

Met vriendelijke groet, en vooral: blijf gezond,

Namens het bestuur,

Geert Jan Olsder, voorzitter

Updated on december 13, 2022

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site