1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Het leven en werken van prof. Richard Schoemaker

Het leven en werken van prof. Richard Schoemaker

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door dr. C.J. van Dullemen.

Datum

Datum: zaterdag 25 maart 2023
Aanvang: 11:00 uur
Locatie: Science Centre, Bouwcampus 26, ingang ‘B’
Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft

Programma

10.30 uur:  Inloop met koffie en
11:00 uur:  Welkom en
11.05 uur:  Voordracht door dr. C.J. van Dullemen  
11:50 uur:  Pauze
12:15 uur:  Vervolg van voordracht en afsluitende
12:45 uur:  Einde bijeenkomst

Samenvatting van de voordracht

Er is al vele jaren een Schoemakerstraat in Delft en nu zelfs een Schoemakerplantage. Toch weten maar weinig mensen dat Richard Schoemaker meer was dan een verzetsheld.

Bij mijn studie naar de Indische architect Charles Prosper Wolff Schoemaker, waarover ik in 2011 een lezing hield voor Histechnica, kwam zijn jongere broer Richard al kort in beeld. Bij nader onderzoek bleek ook hij een bijzonder interessante figuur voor Nederlands-Indië en Nederland. 

Als voorbeeldig student aan de KMA werd Richard Schoemaker uitgezonden naar de Olympische Spelen in London van 1908. Na de TH Delft bouwkunde te studeren vertrok hij naar Bandoeng waar hij de architect werd van het Paleis voor de Legercommandant. Richard werkte veel samen met broer Charles en samen bouwden zij een enorm oeuvre op. In 1919 werd Richard de eerste hoogleraar aan de net opgerichte Technische Hogeschool van Bandung. Zo werd hij o.a. leraar van Soekarno, de eerste president van Indonesië. 

Richard werd in 1924 gevraagd om in Delft te gaan doceren, waarna Charles zijn functie aan de TH Bandung overnam. In Nederland was Richard actief als architect en in vele geledingen van de samenleving, en realiseerde hij vele gebouwen waaronder die voor de KEMA te Arnhem. Ook publiceerde hij veel bouwtechnische artikelen.

In 1940 raakte hij al snel betrokken bij het verzet. Begin 1941 werd het verzet aan de TH Delft door verraad opgerold en werd Richard samen met andere hoogleraren en studenten gevangengezet. Na een jaar in het Oranjehotel en kamp Amersfoort werden zij in mei 1942 gefusilleerd.

Informatie over de spreker

Jan van Dullemen (1954) studeerde, naast zijn werk in bibliotheek, onderwijs en cultuur, kunstgeschiedenis, klassieke archeologie en museologie in Leiden en promoveerde in Utrecht op het eerste proefschrift over Nederlands-Indische architectuur over het werk van C.P. Wolff Schoemaker: “Op zoek naar de Tropenstijl”.

In 1976 trouwde Jan van Dullemen met Maria Tan, geboren op Midden-Java.

35 jaar zelf gefinancierd onderzoek leverde uniek materiaal met vele zelfgemaakte foto’s, tekeningen en persoonlijke documenten op. Hierbij was de rol van Maria doorslaggevend, door haar kennis van de taal en het land werden deuren geopend die voor anderen gesloten bleven.

Dat is de basis voor deze lezing waarin de verbinding tussen Nederland en Indonesië centraal staat en met een positieve blik leidt naar verrassende uitkomsten, ook voor het heden.

Aanmelden

Voor het bijwonen van deze voordracht dient u zich aan te melden:

Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website (www.kivi.nl > activiteiten > selecteer activiteit > aanmelden).

Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris: hotzeboonstra@gmail.com

Ook belangstellenden die niet lid zijn kunnen zich via bovenstaande wegen aanmelden. Er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; u dient zich hiervoor ook op te geven via bovenstaande wegen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Boek drie oprichters KIVI

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het KIVI heeft de afdeling Geschiedenis der Techniek een boek uitgebracht met daarin aandacht voor de drie oprichters van het KIVI in de tijd waarin zij leefden. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen voor leden van Histechnica en voor leden van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek.

Voordracht online

Klik hier om de voordracht live te streamen via Zoom.

Komende activiteiten

Zaterdag 22 april 2023 om 11:00 uur
voordracht van dr. H. Heijmans: “Adriën Huët en de Waterlocomotief”
Let op: Voorafgaand aan de voordracht is de Histechnica ALV gepland

Zaterdag 27 mei 2023 om 11:00 uur
voordracht van ir. G van Ditshuijzen: “Geschiedenis van onze toonladder en de berekeningen daarvan”

Zaterdag 24 juni 2023 om 11:00 uur
voordracht van prof. ir. J.F. Abbink: “Radar and Electronic Warfare in World War 2”

16 en 17 mei 2023 studiereis Gent en Brussel

Updated on maart 29, 2023

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site