Het vernuftige denken

van Christiaan Huygens

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door de heer prof. dr. ir. F.J. Dijksterhuis.

Christiaan Huygens door
Caspar Netscher1671

Datum: zaterdag 11 mei 2024
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Science Centre, Bouwcampus 26,
ingang ‘C’ Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft.

LET OP: Locatie is veranderd!  Entree is vanuit parkeerplaats achter hoogbouw.     Toegang tot parkeerplaats is m.b.v. rijbewijs.

Programma

10.30 uur:  Inloop met koffie en thee
11:00 uur:  Welkom en introductie
11.05 uur:  Voordracht door de heer Fokko Jan Dijksterhuis
12:00 uur:  Pauze
12:15 uur:  Vervolg van voordracht en afsluitende discussie          
12:45 uur:  Einde bijeenkomst

Balans met balansveer 1675

Christiaan Huygens behoeft nauwelijks introductie als de grootste Nederlandse wetenschapper van de Gouden Eeuw. Zijn betekenis voor de ontwikkeling van de mathematische fysica is evident, de sleutelfiguur tussen Galilei en Descartes enerzijds, Newton en Leibniz anderzijds. De regels van botsing, de slingerwet en de isochronie van de cycloïde, het beginsel van golfvoortplanting; zijn bijdragen zijn talloos. Bij al die theoretische inzichten waren werktuigen nooit ver weg: klokken, telescopen, enzovoort. Het denken van Huygens kreeg vorm in wisselwerking met slimme constructies en weldoordachte mechanieken. Het was een vernuftig denken, meer in de geest van Galilei dan de kosmologische beschouwingen van Descartes en Newton. ‘Mijn kleine Archimedes’, noemde zijn vader hem liefkozend.

Informatie over de spreker

Fokko Jan Dijksterhuis is docent wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar vroegmoderne kennisgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde in 1999 op een studie van de optica van Huygens, Lenses and Waves, en houdt zich sindsdien bezig met de vroegmoderne cultuurgeschiedenis van de wiskundige wetenschappen. Optica, en alles rond licht, zicht en kleur, heeft daarbij zijn bijzondere belangstelling. Hij publiceerde over onder meer Simon Stevin, Cornelis Drebbel, Isaac Beeckman, Ole Roemer, E.W. Tschirnhaus, en J.H. Lambert.

Aanmelden

* Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website
(www.kivi.nl > activiteiten > selecteer activiteit > aanmelden)

* Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris hotzeboonstra@gmail.com.

Ook belangstellenden die niet lid zijn kunnen zich via bovenstaande wegen aanmelden. Er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; u dient zich hiervoor ook op te geven via bovenstaande wegen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voordracht online

Klik hier om de voordracht online terug te kijken.

Komende activiteiten

* Zaterdag 23 juni 2024 om 11:00 uur voordracht van prof. ir. F.J. Abbink: “Reductie CO2 door de burgerluchtvaart”.

* Zaterdag 14 september 2024 om 11:00 uur voordracht.  Details volgen.

* Zaterdag 26 oktober 2024 om 11:00 uur voordracht van ir. drs. G. Moeyes: “Inrichtingen voor experimenteel maritiem hydrodynamisch modelonderzoek in Nederland, vanaf de 18e eeuw tot heden”

* Zaterdag 16 november 2024 om 11:00 uur voordracht Details volgen.

* Zaterdag 14 december 2024 om 11:00 uur voordracht. Details volgen.

Studiereis Baskenland vanaf 25 september 2024: De reis is volgeboekt.

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het KIVI in 2022 heeft de afdeling Geschiedenis der Techniek een boek uitgebracht met daarin aandacht voor de drie oprichters van het KIVI in de tijd waarin zij leefden. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen voor leden van Histechnica en voor leden van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Histechnica is op zaterdag 20 april jl. een boek verschenen “Uit Falen Vooruitgang Halen”. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen.

Updated on mei 28, 2024

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site