1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Voordrachten
  4. Komende activiteiten 2023

Komende activiteiten 2023

Zaterdag 24 februari 2024 om 11:00 uur voordracht van dr. ir. Karel van der Mast : “Het ontstaan en de ontwikkeling van de elektronenmicroscopie

Zaterdag 23 maart 2024 om 11:00 uur voordracht van drs. ir. G. Moeyes: “Sleepinrichtingen en sleeptanks in Nederland – Maritiem hydrodynamisch onderzoek sinds de 18e eeuw”

Zaterdag 20 april 2024 viert Histechnica haar 10de lustrum in het Gebouw X,
Mekelweg 8, 2628 CD Delft. Het wordt een dagvullend programma met als thema:
“Uit falen vooruitgang halen”

Studiereis Baskenland 2024 rond eind september. Het wordt een zevendaagse reis, derhalve
zes nachten binnen het programma en exclusief de heen- en terugreis

Updated on februari 8, 2024

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site