1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Adriën Huët en de Waterlocomotief

Adriën Huët en de Waterlocomotief

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door  dr. H.G Heijmans.

Ingang ‘B’ van het Science Centre

Aanvang: 11:00 uur 
Datum: zaterdag 22 april 2023  
Locatie: Science Centre, Bouwcampus 26, ingang ‘B’ Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft

Programma

10.30 uur:  Inloop met koffie en thee                                              

 11:00 uur:  Welkom en introductie

11.05 uur:  Voordracht door dr. H.G Heijmans   

11:50 uur:  Pauze

12:15 uur:  Vervolg van voordracht en afsluitende discussie            

12:45 uur:  Einde bijeenkomst.

Samenvatting van de voordracht

Adriën Huët is één van de meer markante figuren uit het verleden van de TU Delft. Hij heeft zijn sporen in de geschiedenis met name verdient, omdat hij de grondlegger was van de opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Polytechnische School, welke opleiding hij vervolgens 35 jaar lang mede heeft verzorgd. Hij was een vurig pleitbezorger van het vakgebied en benadrukte daarbij voortdurend het belang van de praktische vorming van de aankomend ingenieurs. De wiskundige en analytische benadering was volgens hem minder van belang geacht, terwijl de Polytechnische School juist de meer wetenschappelijke en theoretische vorming van de studenten voor ogen had. Dit was één van meerdere onderwerpen waarbij hij van mening verschilde met zijn collega’s.

Huët was een creatief denker die verschillende onorthodoxe en soms ook omstreden ideeën en ontwerpen gelanceerd heeft. De bekendste zijn zijn alternatieve plan voor het Noordzeekanaal: “De doorsnijding van Holland op zijn smalst”, en het ontwerp van zijn waterlocomotief.

Daarnaast hield hij zich bezig met een keur van wetenschappelijke en ook niet-wetenschappelijke onderwerpen, waarbij hij veelvuldig van mening verschilde met anderen. Deze out of the box denker haalde regelmatig de krant en werd daarmee een bekende Nederlander die zowel gevreesd als geliefd was.

De voordracht schetst een beeld van deze typisch negentiende-eeuwse in de praktijk gevormde ietwat eigenwijze ingenieur, en gaat in het bijzonder in op zijn ontwerp van de waterlocomotief: “Eene Nederlandsche uitvinding betreffende het vervoer te water met gelijke snelheid als op de spoorwegen”.  

Informatie over de spreker

Han Heijmans (1956) studeerde natuurkunde in Utrecht en promoveerde op de geschiedenis van het natuurkundig laboratorium aldaar. Hij werkte als conservator en tentoonstellingsontwerper in wetenschapsmusea en science centers, en was daarna bijna dertien jaar directeur van het Techniek Museum Delft. Vanuit die functie was hij nauw betrokken bij Histechnica wier bestuursvergaderingen hij altijd bijwoonde.  

Na deze periode stapte hij over naar de universiteitsbibliotheek TU Delft Library, waar hij leiding gaf aan de afdeling Research Services die verantwoordelijk was voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft.

Aanmelden

Voor het bijwonen van deze voordracht dient u zich aan te melden:

Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website (www.kivi.nl > activiteiten > selecteer activiteit > aanmelden).

Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris: hotzeboonstra@gmail.com

Ook belangstellenden die niet lid zijn kunnen zich via bovenstaande wegen aanmelden. Er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; u dient zich hiervoor ook op te geven via bovenstaande wegen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Boek drie oprichters KIVI

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het KIVI heeft de afdeling Geschiedenis der Techniek een boek uitgebracht met daarin aandacht voor de drie oprichters van het KIVI in de tijd waarin zij leefden. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen voor leden van Histechnica en voor leden van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek.

Voordracht online

Klik hier om de voordracht live te streamen.

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vanaf 10.00 uur exact, voorafgaand aan de voordracht. U ontvangt in de eerste helft van april de agenda en bijbehorende stukken.

Komende activiteiten

Zaterdag 27 mei 2023 om 11:00 uur
voordracht van ir. G van Ditshuijzen: “Geschiedenis van onze toonladder en de berekeningen daarvan”

Zaterdag 24 juni 2023 om 11:00 uur
voordracht van prof. ir. J.F. Abbink: “Radar and Electronic Warfare in World War 2”

16 en 17 mei 2023 studiereis Gent en Brussel

Updated on mei 23, 2023

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site