1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Bezoek Elektro studieverzameling TU Delft

Bezoek Elektro studieverzameling TU Delft

Titel: Bezoek aan de Elektro Studieverzameling van de TU Delft
Sprekers: J.A. Geijp, R.A. Timmermans, E. Winkel
Datum: Maandagmiddag 4 februari 2019
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting van de voordrachten

De Studieverzameling, die al sinds de opening van het Elektro-gebouw in november 1969 te vinden is in de laagbouwkelder van de Mekelweg 4, herbergt een uitgebreide collectie elektro-technische apparatuur van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).

De collectie omvat uiteenlopende deelverzamelingen, objecten waarin de elektrotechniek in ons leven zo’n belangrijke plaats heeft ingenomen. Ontwikkelingen in beeld en geluid, reken-en typemachines, telefonie, fotografie, hoogspanning, radartechnologie, navigatiesystemen, meet- en regelapparatuur, elektronenbuizen, schakelen met klokken en computers om maar iets te noemen. Enerzijds is een hoofdtaak het behoud van cultureel erfgoed op het gebied van de elektrotechniek; anderzijds is een hoofdtaak de Studieverzameling een tastbare bron van inspiratie te laten zijn voor hedendaagse studenten.

De voordrachten gaan over de Elektro Studieverzameling, het schakelen met klokken en computers.

Informatie over de sprekers
De drie sprekers zijn allen gedreven en ervaren vrijwilligers bij de Elektro Studieverzameling van de TU Delft:

J.A. Geijp (Han) is coördinator van de Studieverzameling. Als instrumentmaker kwam hij, na zijn militaire diensttijd bij de KLu, in dienst bij de Optische Industrie (Old Delft) en in 1967 bij de faculteit Elektrotechniek. In die periode heeft hij als vormgever en illustrator in zijn vrije tijd een aandeel gehad bij de publicatie van een aantal boeken van de TU-Delft. Hij is mede oprichter en vice-voorzitter van de Stichting Historisch Genootschap “De Blauwe Tram”.

R.A. Timmermans. (Rob) studeerde elektrotechniek en telecommunicatie aan de TU Eindhoven. Hij was 40 jaar actief op het gebied van de telecommunicatie in het internationale bedrijfsleven. Hij is oprichter van de Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland. Binnen de Elektro Studieverzameling van de TU Delft specialiseert hij zich in de communicatie tussen geografisch verspreide elektrische klokken.


E. Winkel (Eric) heeft een brede opleiding en aanzienlijke ervaring in de elektrotechniek, radiotechniek, telecommunicatietechniek en digitale technieken. Hij was werkzaam in de industrie, en daarna bij de TU Delft waar hij diverse functies bekleedde, van programmeur en operator tot facultair ICT Manager. Ook was hij docent programmeren aan de Haagse Hogeschool.

Updated on juni 29, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site