1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Brand en wederopbouw van TUD faculteit Bouwkunde

Brand en wederopbouw van TUD faculteit Bouwkunde

Titel: Brand en wederopbouw van TUD faculteit Bouwkunde
Spreker: dhr. prof. ir. W. Patijn
Datum: Mei 2017
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting van de voordracht:
Op 13 mei 2008, de dinsdag na Pinksteren, brandde het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft geheel af. Er ging veel verloren, maar er deden zich gelukkig geen persoonlijk ongelukken voor. De brand werd een nieuw begin voor Bouwkunde en ook voor de TU. Het maakte veel los. Er moest weer nagedacht worden over wat een faculteitsgebouw zou moeten zijn en er ontstond een prettige verwarring over het idee campus en de relatie met de stad. Het saaie oude hoofdgebouw aan de Julianalaan werd in korte tijd volledig getransformeerd naar een dynamische binnenwereld met een bruisende uitnodigende sfeer. Dat kon alleen ontstaan doordat een aanstekelijk elan bij de betrokken ontwerpers en hun coördinatoren. De brand en de urgentie voor nieuwe huisvesting zetten alle gebruikelijke procedures opzij en haalden de typische universitaire bureaucratie en de rationele bouwprocedure volledig onderuit met een nog steeds verbluffend resultaat.

Informatie over de spreker, prof.ir. W. Patijn
Prof. ir. Wytze Patijn studeerde hij architectuur aan de TU Delft (ir. 1976). Na zijn studie werkte hij als architect bij de Dienst Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam, waar hij betrokken was bij de stadsvernieuwing. In deze functie heeft hij verschillende experimentele woningbouwprojecten gerealiseerd. In 1987 startte hij een architectenbureau onder de naam Wytze Patijn Architecten, dat in 1998 samen ging met Kuiper Compagnons. Van 1993 tot 1995 was hij hoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de TU te Delft. Van 1995 tot einde 2000 was hij Rijksbouwmeester. In 1998 tot januari 2010 verbond hij zich als directeur/architect/stedenbouwkundige aan Kuiper Compagnons, bureau voor Architectuur en Stedenbouw te Rotterdam. Van 2006 tot 2011 was hij decaan van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft, waaraan hij nu nog als gasthoogleraar architectuur verbonden is. Vanaf januari 2011 is hij gevestigd als zelfstandig architect-consultant in Rotterdam. In die functie is hij o.a. stadsbouwmeester van de gemeente Delft en voorzitter van het Q-team van de gemeente Middelburg.

Updated on juni 29, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site