1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. De gevaarlijke rivier. Het heden getoetst aan het verleden

De gevaarlijke rivier. Het heden getoetst aan het verleden

Titel: De gevaarlijke rivier. Het heden getoest aan het verlden
Spreker: dhr. ir. A. Burgers
Datum: Zaterdag 10 Maart 2018
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting van de voordracht:
Rond 1800 dachten alle belangrijke waterbouwkundigen dat Nederland zou vergaan als gevolg van de hoge rivierstanden. Overstromingen ontstonden veelvuldig als gevolg van ijsdammen. De dijken zouden niet meer kunnen worden verhoogd, want ze zouden wegzakken door de slechte ondergrond. Er restte in hun beleving nog maar één middel: de verspreiding van het van boven komende water. In 1850 kwam er een nieuwe aanpak. De rivieren werden versmald en verdiept door de bouw van kribben. Daarnaast kreeg iedere rivier een eigen uitgang naar zee. De dijken werden verhoogd en versterkt. Het aantal overstromingen verminderde drastisch. Na 1953 zouden de dijken opnieuw worden verhoogd. Maar er ontstond grote weerstand tegen de geplande verzwaringen. Vervolgens kwamen er overstromingen in Limburg en evacuaties in Rivierenland. Het credo werd: er komt meer water, de dijken kunnen niet hoger, de waterspiegels moeten omlaag. Rivierverbreding en hoogwatergeulen waren de nieuwe oplossingen. Maar hoe verhouden deze maatregelen zich tot het verleden? Zijn de voorspellingen in overeenstemming met de feiten? En zijn de gekozen oplossingen logisch in het licht van de fysica?

Informatie over de spreker, ir. A. Burgers
Ton Burgers studeerde in 1970 af als civiel ingenieur, aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij werkte van 1972 – 1985 bij Boskalis, waarvan enkele jaren in Zeebrugge en daarna bij het ontwerp van kunstmatige eilanden in het Canadese poolgebied. In 1985 vertrok hij naar Waterloopkundig Laboratorium WL/Delft Hydraulics in de Noordoostpolder; daar was hij zes jaar directeur van de sector Havens, Kusten en Offshore Technologie. Van 1996 – 2007 werkte hij bij Royal Haskoning, eerst als directeur van de divisie buitenland, daarna Water. Na 2010 schreef hij enkele boeken, waaronder Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd tegen overstromingen (Utrecht, 2014) en Sporen naar Arnhem Centraal (Utrecht, 2015).

Updated on juni 29, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site