1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Historie en ontwikkeling van Hoogovens IJmuiden

Historie en ontwikkeling van Hoogovens IJmuiden

Titel: Historie en ontwikkeling van Hoogovens IJmuiden
Spreker: dhr. ing. W. de Wit
Datum: Maart 2016
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft

Samenvatting van de voordracht op zaterdag 12 maart  2016

Hoogovens1_mrt_2016

Een staalbedrijf in Nederland, een land zonder ertsmijnen, maar wel met kolenmijnen. Echter dan starten aan de kust. Waarom dan wel en hoe heeft zich dat in de tijd ontwikkeld? Waar is het mee begonnen wie waren belangrijk voor de start, werd er al direct staal gemaakt, wanneer kwamen de walserijen en de verdere verwerkingsfabrieken? Wat was de invloed van de Tweede Wereldoorlog en wat was de invloed van technologie op productiegrootte en personeels-ontwikkeling? Welke technologieën speelden een rol en welke rol speelde de wereld staalproductie? Waarom fuseren tot Corus en nu is het zelfs Tata Steel?

Hoewel dit een heel breed spectrum van invloeden is en de beschikbare tijd vast niet voldoende zal zijn, hoop ik u toch een goed beeld te kunnen geven van het Staalbedrijf IJmuiden door de jaren heen. Ondersteund door een presentatie met foto’s, schema’ s en stukjes film.

Informatie over de spreker, ing. W. de Wit
Wim de Wit studeerde elektrotechniek aan de HTS te Den Haag. Hij studeerde af in 1965. Als medewerker van Rietschoten en Houwens kwam hij in 1967 te werk bij de uitbreidingen van KNHS en was hij betrokken bij de bouw en het opstarten van Warmbandwalserij 2. In 1969 kwam hij in dienst van KNHS en werd ingeschakeld bij bouw en inbedrijfstelling van Koudbandwalserij 2.

Na een aantal functies bij andere walserijen kreeg hij een functie als onderhoud chef van een algemene elektrotechnische onderhoudsafdeling. Deze beheerde o.a. alle liften over het gehele bedrijf, verzorgde de gehele bedrijfsterreinverlichting en alle elektrotechnische installaties van niet productie-gebonden gebouwen, zoals algemene werkplaatsen, laboratoria, rekencentrum en kantoren. Dit zorgde er tevens voor dat hij een grote kennis op kon bouwen van de verschillende facetten van een geïntegreerd staalbedrijf.

Na een korte adviseringsperiode in Mexico (1992 – 1995), tijdens welke in IJmuiden een grote reorganisatie werd doorgevoerd, kon hij een functie krijgen bij de afdeling public relations om bedrijfsbezoeken te begeleiden. In deze periode kwam hij in aanraking en ging meedoen met een groep personeelsleden die zich bezig hield met het industriële erfgoed van Hoogovens. Na zijn pensionering van het bedrijf in 2001, toen nog Corus geheten, bleef hij betrokken bij het industriële erfgoed en als vice voorzitter van de inmiddels opgerichte Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens (SIEHO) heeft hij hard getrokken aan de realisatie van het Hoogovensmuseum dat in 2009 officieel werd geopend en nog steeds – nu door Tata Steel – wordt ondersteund. Hij is er nog altijd bij betrokken, zij het niet meer in een bestuursfunctie.

Updated on juli 5, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site