1. Home
  2. Studiereizen
  3. Archief studiereizen
  4. Impressie buitendag Zeeuws-Vlaanderen

Impressie buitendag Zeeuws-Vlaanderen

Industrieel Museum Zeeland

De eerste activiteit van Histechnica na het corona-reces was een “buitendag”.
Op donderdag 9 september 2021 woonden we in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent voordrachten bij over prikklokken door de tijd heen, het kanaal Gent-Terneuzen, de nieuwe sluis in Terneuzen en de uitreiking van de Willem Wolff Prijs 2019. Zoals gebruikelijk werd deze dag georganiseerd in samenwerking met KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek.

Prikklokken

Bert Zandvoort, de conservator van het Industrieel Museum heeft veel pareltjes in het museum. Een bijzondere collectie is de verzameling prikklokken. Vijfentwintig mechanische prikklokken van eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw en vijftien elektrische klokken van halverwege de twintigste eeuw.
Onderaan dit artikel kunt u het Blad voor Erfgoedliefhebbers downloaden.

Willem Wolff prijs 2019

De afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) heeft voor deze collectie aan het museum de Willem Wolff prijs toegekend. De prijs is als ondersteuning en aanmoediging van musea op het terrein van de techniekgeschiedenis.

Nieuwe Sluis Terneuzen

De lezingen over de Nieuwe Sluis in Terneuzen werden gehouden door Eric Marteijn, Projectdirecteur en Sjaak Michielsen, Senior adviseur van het Projectteam.
Beiden zijn werkzaam bij de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie.

De Nieuwe Sluis in Terneuzen heeft dezelfde immense afmetingen als de sluizen van het Panamakanaal. Bij de voordrachten werd uitvoerig ingegaan op de totstandkoming, ontwerp, bouwwijze en alle technische aspecten die dit project zo bijzonder maken. Voorts werd aandacht besteed aan de geschiedenis van het Kanaal Gent-Terneuzen.

Museumbezoek

Uitkijkpunt Nieuwe Sluis

Als afsluiting een bezoek aan de Nieuwe Sluis in aanbouw in Terneuzen.

Fotografie

Gert Jan Luijendijk

Updated on mei 31, 2022

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site