1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Jacques van Marken: sociaal ingenieur en visionair

Jacques van Marken: sociaal ingenieur en visionair

Titel: Jacques van Marken: sociaal ingenieur en visionair
Spreker: dhr. ir. Jan van der Mast
Datum: zaterdag 14 maart 2020
Locatie: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120
2628 RX Delft

Programma

09.45 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie
10.00 uur: Algemene LedenVergadering van de KIVI afd. Geschiedenis der Techniek
11.00 uur: Voordracht door dhr ir. Jan van der Mast
11:50 uur:  Pauze
12:15 uur:  Vervolg van voordracht / afsluitende discussie
12:45 uur:  Einde bijeenkomst

Samenvatting van de voordracht

Jacques van Marken is vooral bekend als de ‘verlichte ondernemer’ die de Gistfabriek (nu: DSM) oprichtte en het aangrenzende, lieftallige tuinwijkje Agnetapark.

Recent verscheen een biografie waarin wordt verhaald hoe bijzonder het gedachtengoed en hoe groots de dadendrang van deze eerste Technoloog van Nederland was. Als Corps-student dichtte hij al ‘Breng ieder uur een woord een daad, die voor de wereld iets achterlaat.’ Auteur Jan van der Mast verdiepte zich vier jaar lang in het fenomeen Van Marken en maakte aansluitend in opdracht van DSM een expositie over ‘150 jaar Gist in Delft’. 

In deze voordracht vertelt Jan over het rijke bronnenmateriaal, de schuilkelder van DSM waar allerlei schatten liggen, wat hij van zijn ‘held’ heeft geleerd. Aan de hand van een ‘mindmap’ die speciaal voor de expositie werd gemaakt, wordt getoond wat Van Marken in die 60 luttele levensjaren allemaal tot stand heeft gebracht en nagelaten.

Een van zijn verdiensten is de introductie van het begrip ‘sociaal ingenieur’. Teleurgesteld in de ingenieurs die de Polytechnische School verlieten, schreef hij in 1893 een manifest en benoemde de kwalificaties waaraan z’n nieuw type ingenieur zou moeten voldoen: o.a. mensenkenner en mensenvriend.  Van Marken schreef toen:

‘Het heilig vuur waarmee zijn overtuiging hunkert naar de verwezenlijking van plannen en  idealen van sociale rechtvaardigheid, zal stuiten op koude onverschilligheid, kleingeestig eigenbelang en schrille werkelijkheid. Maar is de sociaal ingenieur doordrongen van oprecht en warm geloof aan zijn roeping, dan zal hij niet haasten waar geduld moet worden geoefend om  eenmaal bergen te verzetten. Hem is de toekomst!’ 

Informatie over de spreker

Jan van der Mast (1961) studeerde stedenbouw in Delft, voltooide zijn studie in Barcelona, maar koos al snel voor het schrijverschap. Hij schreef toneelstukken, romans en won diverse literaire prijzen. De laatste jaren legde hij zich toe op historische romans en publiceerde een biografie over Jacques van Marken. Inmiddels is hij druk bezig om in Delft een Museum Van Marken van de grond te krijgen. Hij werd gekozen tot “Delftenaar van 2019”.
Voor meer info: https://janvandermast.nl/ en  https://museumvanmarken.nl/

Aanmelden

In verband met de noodzakelijke planning voor accommodatie en catering dient u zich voor het bijwonen van deze voordracht tijdig aan te melden, en dan graag vóór 7 maart 2020.

Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de vernieuwde Histechnica website:  www.histechnica.nl.

Uiteraard zijn ook belangstellenden die geen lid zijn van Histechnica of van KIVI, van harte welkom. Voor hen geldt een entreeprijs van 5 (vijf) euro, ter plaatse en met gepast geld te voldoen. Ook zij dienen zich aan te melden zoals boven aangegeven.
Maar zij kunnen zich natuurlijk alsnog bij KIVI aanmelden als volwaardig lid van KIVI, of tegen gereduceerd tarief als tijdelijk lid (voor twee maanden). Zie de website www.kivi.nl. En/of kunnen zij bij Histechnica aanmelden als volwaardig lid van Histechnica. De jaar-contributie bedraagt 30,- euro. Zie de website www.histechnica.nl.

Video voordracht

Klik hier om de video van de voordracht te bekijken.

Komende activiteiten

zaterdag 4 april 2020
      1.  Algemene Leden Vergadering van de vereniging Histechnica, gevolgd door:
      2.  Voordracht over Verdwenen Spoorlijnen.
          (Voordracht door Victor Lansink en Michiel ten Broek.)
     3.  Uitreiking reisbescheiden voor deelnemers aan Studiereis naar Turijn en
Bologna (april 2020).

19 t/m 25 april 2020
  Studiereis naar Turijn en Bologna (reeds volgeboekt).

zaterdag 5 september 2020
  Voordracht over Honderd jaar Stromingsleer in Nederland.
  (Voordracht door dr.ir. Fons Alkemade.)

Updated on februari 22, 2022

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site