Katholieke architectuur 20e eeuw

Titel: Katholieke architectuur in de 20e eeuw: de vier architecten van de Leidse familie Van der Laan
Spreker: dr. ir. M.P. Remery
Datum: Zaterdag 9 februari 2019
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting

In zijn boek “Katholieke architectuur in de twintigste eeuw” (Verloren, 2018) toont auteur Michel Remery aan hoe vier architecten uit het gezin van Leo van der Laan een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse architectuur binnen de ‘katholieke zuil’ van de twintigste eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en vormen toepasten. Onder hen zijn de Leidse architecten Leo en Jan van der Laan, en de bekende Benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan met zijn broer Nico. Zijn boek vormt de basis voor zijn voordracht voor Histechnica en KIVI-GdT.

Het gezin Van der Laan telde vier architecten – Vader Leo en zijn zonen Jan, Hans en Nico – die twee aan twee in grote harmonie en met bewondering voor elkaar totaal verschillende bouwstijlen ontwikkelden. Ze stonden bekend als katholieke traditionalistische architecten, die vooral bouwden binnen de eigen katholieke zuil. Leo en Jan lieten alleen al in Leiden een enorm gevarieerd gebouwd oeuvre van honderden gebouwen na. Hans en Nico werkten bovenal aan een universele theorie van de architectuur. Ieder van deze vier architecten werd hierbij gemotiveerd en gedreven door zijn katholieke levenshouding.

Alle vier architecten Van der Laan wisten hun aardse activiteiten te verbinden met de eredienst aan God in het leven van elke dag en de liturgie (…). Hun leven was gewijd aan de zoektocht naar de sleutel tot schoonheid in de architectuur (…). Dom Hans van der Laan zou zeggen dat ze hun ontwerpen een bijzondere schoonheid wilden laten uitstralen en zo de toeschouwer door de zintuiglijke omgang met de dingen leiden tot de innerlijke omgang met God in zijn of haar ziel. Op deze wijze construeerden de architecten Van der Laan als het ware een tastbaar antwoord op de vraag hoe liturgie en architectuur zich tot elkaar verhouden, en vonden hierin de sleutel tot de schoonheid van hun ontwerpen, die bepalend zijn voor een flink deel van de katholieke architectuur van de twintigste eeuw.

Informatie over de spreker

Dr.ir. Michel P. Remery studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft en theologie aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome. Hij publiceert over de relatie tussen liturgie en architectuur. Met zijn boek over de vier architecten Van der Laan plaatst hij hen in de context van hun tijd en de ‘katholieke zuil’.

Een eerder uitgegeven gids met beschrijving van wandelingen door Leiden (“Wandelend Leiden ontdekken met vier architecten Van der Laan”) geeft iedereen de kans het werk van deze architecten zelf en ter plaatse te beschouwen.

Updated on juni 26, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site