1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. R E U Z E N A R B E I D (online)

R E U Z E N A R B E I D (online)

de bouw van het moderne Nederland in beeld, 1861 – 1918

Programma

Spreker: dr. Willem van der Ham

Datum: donderdag 22 april 2021

Aanvangstijd: 19.30 uur

Duur: 45 minuten, plus korte pauze, daarna discussie

Samenvatting van de voordracht

Willem van der Ham neemt u in woord en beeld naar de negentiende eeuw. Vanaf 1860 nam de staat het initiatief om Nederland op de toekomst voor te bereiden. Geen woorden meer maar daden. In een mum van tijd kreeg Nederland een landelijk spoorwegnet; het meest in het oog springend daarvan waren de enorme bruggen die verrezen. Het Noordzeekanaal werd aangelegd en de Nieuwe Waterweg, nieuwe kanalen werden gegraven en enorme sluizen gebouwd, de rivierenproblematiek aangepakt. Mensen uit die tijd konden hun ogen nauwelijks geloven. Door al die Reuzenarbeid ging heel Nederland op de schop. Overal in het land gonsde het van de bouwactiviteiten.

Het bijzondere is: dat bouwproces werd overal gefotografeerd! Duizenden foto’s getuigen ervan hoe Nederland veranderde. De foto’s zijn gemaakt door de beste fotografen. Het waren de eerste landschapsfoto’s van Nederland. De fotocollectie is nergens meer compleet.

Van der Ham vertelt over het prachtige boek dat hij maakt en schrijft, over hoe hij de versnipperde collectie bijeen brengt op een platform en over het zichtbaar maken van deze bijzondere geschiedenis in het landschap. Hij zal om uw steun vragen dit te realiseren. Zie  https://issuu.com/nai010publishers/docs/reuzenarbeid_brochuresmallestfilesize

Verder wil hij de aandacht vestigen op het belang om het unieke erfgoed van de TU Delft, waarvan de foto’s een onderdeel zijn. Het wordt tijd om dit eens goed te presenteren en te etaleren. 

De spreker

Dr. Willem van der Ham is sociaal geograaf en historicus en een bekend waterexpert. Hij schreef onder meer de biografie van de grondlegger van de Zuiderzeewerken Cornelis Lely, de biografie van grondlegger van het Deltaplan Johan van Veen, schreef met een aantal anderen het boek Modern Wereldwonder over de geschiedenis van de Deltawerken en met Toon Bosch Twee eeuwen Rijkswaterstaat en promoveerde bij de TU Delft op de geschiedenis van Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw. Dit jaar komt zijn boek Reuzenarbeid uit, als onderdeel van een groter project.

Hij zorgde ervoor dat de grote cultuurhistorische waarde van de Afsluitdijk onder de aandacht kwam tijdens de voorbereidingen van De Nieuwe Afsluitdijk. Hij bereidt met de NTR een documentaire voor over Johan van Veen en een documentaireserie over De Delta in de toekomst. Samen met Gert Tetteroo organiseert hij in 2022 De dijk is dicht, een Zuiderzeefilmfestival ter gelegenheid van 90 jaar Afsluitdijk, waarbij ook een boek en een film zullen verschijnen. Zie voor meer informatie: www.willemvanderham.nl

Nadere informatie over

  • de Vereniging van Vrienden van het Academisch Erfgoed van de TU Delft Histechnica,     
    www.histechnica.nl

Updated on april 29, 2021

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site