1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Verleden, heden en toekomst van de Botanische Tuin van de TU Delft

Verleden, heden en toekomst van de Botanische Tuin van de TU Delft

Titel: Bezoek aan de Elektro Studieverzameling van de TU Delft
Spreker: dhr. dr. W.N.J. Ursem
Datum: Zaterdag 8 december 2018
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting van de voordracht

De Botanische Tuin van de TU Delft werd opgericht in 1908, nu 110 jaar geleden. Een eerbiedwaardige leeftijd, maar de Tuin is springlevend, als nooit tevoren.

De oprichting en inrichting van de tuin vindt haar wortels in het jaar 1908, op initiatief van de befaamde hoogleraar in de microscopische anatomie prof. Gerrit van Iterson. Hij begon toen met een kleine tuin aan de Oude Delft; welke in 1917 opging in een grote Botanische Tuin op de huidige locatie aan de Julianalaan.

Destijds had Nederland overzeese belangen in gebieden waar niet alleen specerijen en kruiden maar ook veel grondstoffen van industrieel belang beschikbaar kwamen. De bestudering van die grondstoffen leidde tot een veelheid aan innovaties in onder meer de rubber-, de verf- en de houtindustrie. De Botanische Tuin speelde daarbij een centrale rol.

Na het verlies van de koloniën nam de rol van de Botanische Tuin af. Een deel van de tuin moest worden afgestaan. Wetenschappelijk onderzoek nam af, niet in kwaliteit maar wel in omvang. In 1995 ontstonden zelfs concrete plannen om de tuin geheel op te heffen en op de vrij gekomen ruimte een parkeerplaats aan te leggen. In de daarop volgende jaren wist de Botanische Tuin een doorstart te maken, vanaf 2001 met een eigen directeur. De Botanische Tuin als organisatie begon te bloeien als nooit tevoren. Ze werkt samen met meerdere faculteiten. Door veelzijdig en relevant onderzoek weet zij zowel haar internationale positie als ook haar positie binnen de universiteit te versterken.

Informatie over de spreker, dr. W.N.J. Ursem

Dr. W.N.J. Ursem studeerde biologie, scheikunde en natuurkunde, en behaalde daarbij de graad van drs. aan de universiteit van Utrecht. Hij promoveerde aan de TU Delft op het onderwerp van zeer innovatieve reductie van het fijnstofgehalte in de lucht – in de open lucht, in autotunnels, in dierenverblijven, en in ziekenhuizen.

Bob Ursem is sinds 2001 wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuin van de TU Delft. Hij doceert ook aan het Trinity College in Dublin. Hij zet zich in voor een historisch herstel van de positie van de Botanische Tuin van de TU Delft zoals deze was: een laboratorium en tuin voor nu, voor bio-mimici-studies en natuurverschijnselen. Hij wil met name planten benutten voor nieuwe technologieën. Hij wil de geschiedenis van de Botanische Tuin laten herleven en de financiering hiervoor halen uit de opbrengsten van patenten. Hij is oprichter en president van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (zie www.botanischetuinen.nl). En hij is mede-initiatiefnemer van de oprichting van de Master opleiding “Bio-inspired innovation” van de universiteit van Utrecht. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties in verenigingen voor natuurbescherming in Nederland, en hij was 8 jaar lang voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Alpen Vereniging.

Updated on juni 29, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site