1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Welke bestemming voor het erfgoed luchtvaart techniek?

Welke bestemming voor het erfgoed luchtvaart techniek?

Titel: Welke bestemming voor het erfgoed luchtvaart techniek? (Verleden, heden en toekomst van het NLR museum in Amsterdam)
Spreker: dhr. ing. D.J. Rozema
Datum: Mei 2015
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft

Samenvatting
Zo’n 100 jaar geleden stond de luchtvaart in Nederland nog in de kinderschoenen. De inzet van vliegtuigen voor militaire doeleinden tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte duidelijk dat met vliegtuigen een oorlog was te winnen. Deze erkenning betekende voor Nederland o.a. dat serieus moest worden gewerkt aan beproevingen, regelgeving en veiligheid om vliegtuigen formeel luchtwaardig te verklaren. Met de oprichting van de Rijksstudiedienst van de Luchtvaart (1919) en met de aanschaf van onderzoeksfaciliteiten werd dit mogelijk gemaakt. De daar begonnen onderzoeken hebben in de ruim 95 achterliggende jaren geleid tot een modern onderzoeksinstituut, het NLR.

In die periode is een veelheid van erfgoederen vergaard en bewaard door de Stichting Historisch Museum NLR, die vanaf 1985 op het NLR-terrein een bedrijfsmuseum heeft opgebouwd met een archief. Het museum moest zeer recent worden opgedoekt omdat het niet meer paste in de uitstraling van het hedendaagse NLR.

Het accent van het erfgoed ligt op technisch gebied en toont o.a. de technische ontwikkelingen bij het uitvoeren van windtunnelproeven, vliegproeven en materiaalproeven. Deze aspecten zijn niet aanwezig in de huidige Nederlandse luchtvaartmusea en zouden daarom een welkome aanvulling kunnen vormen.

De stichting, die eigenaar is van het erfgoed, is op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden om het erfgoed toegankelijk te kunnen maken. De lezing beschrijft welke mogelijkheden zijn onderzocht, welke keuzen zijn gemaakt voor de korte termijn en welke strategie is gekozen voor de langere termijn.

Informatie over de spreker, ing. D.J. Rozema
DirkJan Rozema studeerde aan de HTS Vliegtuigbouwkunde in Haarlem waar hij in 1969 afstudeerde. Na zijn militaire dienstplicht werd hij in 1971 aangesteld bij de afdeling Hefschroefvliegtuigen en speciale onderzoekingen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR in Amsterdam. Zijn eerste onderzoeksproject betrof de vluchtsimulatie van de Fokker P-301, een viermotorige versie van de F.27. Zijn affiniteit met vliegtuigprestaties maakte dat hij werd betrokken bij de ontwikkeling van een rekenmodel voor de bepaling van geluidsbelastingcontouren rond vliegvelden.

In 1983 werd hij als lid van de directiestaf belast met de coördinatie van de projecten uitgevoerd in opdracht van de RLD en KLM. In 1985 volgde zijn benoeming tot manager van de afdeling die verantwoordelijk was voor het “document processing” van het NLR, waarbij hij nauw betrokken was bij de ontwikkeling en uitvoering van de kantoorautomatisering. In een later stadium werd hij tevens belast met het Archief en het Informatiecentrum (opvolger van de NLR bibliotheek).

Het is vooral in de laatste periode waarbij hij in aanraking kwam met de vele oude documenten, foto’s en films die het NLR bewaarde, dat bij hem het besef ontstond dit unieke materiaal te behoeden voor ondergang. In 2000 werd op initiatief van de NLR-directie de Stichting Historisch Museum opgericht, waarvan DirkJan bestuurslid werd en verantwoordelijk werd voor de collectie.

Hij is schrijver van het in 2009 gepubliceerde jubileumboek “Waypoint NLR90YR”, uitgebracht ter gelegenheid van het 90-jarige jubileum van het NLR.

Updated on juli 9, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site