1. Home
  2. Voordrachten
  3. Archief voordrachten
  4. Willem Schermerhorn: een ingenieur in de politiek

Willem Schermerhorn: een ingenieur in de politiek

Titel: Willem Schermerhorn: een ingenieur in de politiek
Spreker: dhr. dr. H.J. Langeveld
Datum: November 2017
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting van de voordracht:
De presentatie zal uit drie delen bestaan.
1. Het eerste deel gaat over de verhouding tussen Willem Schermerhorn en Anton Mussert. Tijdens hun studie in Delft gingen de beide mannen vriendschappelijk met elkaar om, maar in de jaren dertig kwamen zij diametraal tegenover elkaar te staan, toen Mussert leider was van de NSB, en Schermerhorn voorzitter van Eenheid door Democratie, de belangrijkste anti-NSB-organisatie. 2. Het tweede gedeelte gaat opnieuw over twee Delftse ingenieurs, de broers Willem en Dirk Schermerhorn. Tijdens zijn studie werd Dirk Schermerhorn gewonnen voor het communisme. Op grond van zijn nieuwe levensovertuiging wilde hij een bijdrage leveren aan de opbouw van de Sovjet Unie, waarheen hij in 1924 vertrok. Daar maakte hij als ingenieur snel carrière: in 1931 werd hem de technische leiding van de spoorwegen opgedragen. Gefocust zal worden op de verhouding tussen de beide broers. 3. Tenslotte zal ingegaan worden op de verhouding tussen Willem Schermerhorn en koningin Wilhelmina. Aanvankelijk stond Schermerhorn als premier (19451946) zeer in de gunst bij Wilhelmina, maar door een incident tijdens het jaar waarin Schermerhorn in Indonesië met de Republiek onderhandelde (1946-1947), viel hij op spectaculaire wijze in ongenade.

Informatie over de spreker, dr. H.J. Langeveld
Dr. Herman J. Langeveld studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1975 was hij in verschillende functies werkzaam bij de afdeling Nieuwste Geschiedenis van de VU, laatstelijk als universitair hoofddocent. Na zijn vervroegde pensionering was hij verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. (2006-2014). Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over de Christelijk-Democratische Unie, 19261946. Tot zijn belangrijkste publicaties behoren een tweedelige biografie van ministerpresident Hendrikus Colijn (1998 en 2004) en de biografie van Willem Schermerhorn (2014), die verscheen onder de titel De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn 1894-1977.

Updated on juni 29, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site