Wind verwacht: zet je schrap

Titel: Wind verwacht: zet je schrap
Spreker: dhr. prof. dr. ir. G.A.M. van Kuik
Datum: December 2017
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting van de voordracht:
In de presentatie wordt de status van windenergie besproken inclusief een korte terugblik over 40 jaar ontwikkeling en bijbehorende verschuiving in onderzoeksprioriteiten. Het grootste gedeelte van de presentatie zal gaan over de mogelijkheden, moeilijkheden, verwachtingen en onderzoek uitdagingen die voor ons liggen op weg naar 2050. De mogelijke ontwikkelingen worden in beeld gebracht door de animatie ‘2050 – een Energieke Ontdekkingsreis’, gemaakt door o.a. TU-D em. HL Dirk Sijmons voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam in 2016. Wind op zee is sterk in kosten gedaald en kan naar verwachting zeer spoedig zonder subsidie. Dit opent mogelijkheden voor nieuwe toepassingen van windenergie zoals het maken van synthetische brandstof, en nieuwe manieren van inpassing in het net. Ook zullen enkele voorbeelden van onderzoek uitdagingen de revue passeren. Deze uitdagingen zijn in 2016 gepubliceerd door European Academy of Wind Energy op 11 vakgebieden, van nieuwe materialen voor de bladen tot aspecten als lange termijn maatschappelijke inbedding.

Informatie over de spreker, prof.dr.ir. G.A.M. van Kuik
Gijs van Kuik studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechnologie aan de TU-Delft en begon in 1977 aan deze faculteit als een van de eerste onderzoekers op het vakgebied wind energie. Na 7 jaar TU-D en 4 jaar TU/e voor de promotie volgde 14 jaar bij Stork, steeds in wind energie. De laatste 2 jaar bij Stork was in deeltijd met TU-D waar in 1998 hij hoogleraar Wind energie werd. Naast het leiden van de eigen onderzoeksgroep heeft hij het interfacultaire instituut DUWIND opgezet, waar inmiddels zo’n 40 promovendi aan verbonden zijn verdeeld over 5 faculteiten. Hij is betrokken geweest bij alle landelijke wind energie R&D consortia en programma’s en is nauw betrokken geweest bij de oprichting en het leiden van de European Academy of Wind Energy waarin alle Europese universiteiten met een serieus wind energie programma deelnemen. Per december 2016 is hij met emeritaat.

Updated on juni 29, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site