Buitendag Zeeuws-Vlaanderen

De eerstkomende activiteit van Histechnica na het zomerreces is een “buitendag”. Op donderdag 9 september 2021 wonen we in Sas van Gent een voordracht bij over het kanaal Gent-Terneuzen en de uitreiking van de Willem Wolff Prijs 2019.

Zoals gebruikelijk wordt deze dag georganiseerd in samenwerking met KIVI Afdeling Geschiedenis der Techniek.

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk ZONDAG 29 AUGUSTUS aanmelden voor deze activiteit. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot vijftig personen, bij overtekening vindt loting plaats.
(Opmerking: hiermee is de aanmeldtermijn verlengd met twee weken!)

Meer informatie

Voor details over het programma, de reis naar Sas van Gent en de aanmeldingsprocedure kunt u doorlinken naar de aankondiging (pdf bestand).
De organisatie van het geheel is in handen van Ton Boele, Commissaris Studiereizen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met hem opnemen ( tboele@box.nl ).

Updated on september 15, 2021

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site