Onzichtbaar leven

Antoni van Leeuwenhoek en de wondere wereld van de microbiologie

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door prof. dr. D. van Delft.

Datum: zaterdag 23 september 2023
Aanvang: 11:00 uur
Locatie: Science Centre, Bouwcampus 26,
ingang ‘B’ Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft

Programma

10.30 uur:  Inloop met koffie en thee
11:00 uur:  Welkom en introductie                                           
11.05 uur:  Voordracht door prof. dr. Dirk van Delft
11:50 uur:  Pauze
12:15 uur:  Vervolg van voordracht en afsluitende discussie
12:45 uur:  Einde bijeenkomst

Samenvatting van de voordracht

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) zag wat niemand eerder had gezien. Rode bloedlichaampjes, bacteriën, spermacellen en veel meer. Zijn microscoopjes waren onovertroffen in eenvoud en kracht. Zijn ontdekkingen verbluften de wetenschap. Als gevierd onderzoeker en fellow van de Royal Society kreeg hij bezoek van de groten der aarde, onder wie tsaar Peter de Grote. Onbevooroordeeld dwaalde Antoni rond in de wondere wereld van de microbiologie. Virologen die Covid-19 onderzoeken staan feitelijk op zijn schouders.

Van de honderden microscopen die Van Leeuwenhoek naliet, resteert nog geen dozijn. Onooglijk om te zien en lastig in gebruik, zijn ze massaal afgedankt. Dankzij de expertise van Rijksmuseum Boerhaave is een recent opgedoken zilveren ‘Leeuwenhoek’ echt bevonden en een andere als replica ontmaskerd. In 2021 kwam er duidelijkheid rond het geheim dat Antoni in zijn graf meenam: hoe hij zijn beste lensjes maakte.

Antoni van Leeuwenhoek was een nieuwsgierig en gedreven onderzoeker die zijn eigen weg ging. Die met Delftse marktlui net zo makkelijk omging als met magistraten. En die als autodidact bewondering oogstte én te kampen had met neerbuigende kritiek.

Informatie over de spreker

Dirk van Delft (1951) studeerde natuurkunde in Leiden. Hij stond voor de klas, was chef wetenschap bij NRC Handelsblad en directeur van Rijksmuseum Boerhaave. Aan de Universiteit Leiden is hij emeritus-hoogleraar ‘Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen’. Sinds zijn pensionering in 2018 is hij gastmedewerker van het Instituut Lorentz. In 2015 promoveerde hij op Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie. Met Ton van Helvoort schreef hij Beelden zonder weerga: de elektronenmicroscoop van Ernst Ruska tot Ben Feringa (2018) en met Frits Berends de biografie Lorentz: gevierd fysicus, geboren verzoener (2019). Afgelopen februari verscheen ‘Verrekt dat is ’t!’ Het strijdvaardige leven van Nobelprijswinnaar Martinus Veltman.

Op zaterdag 22 oktober 2022 heeft Dirk van Delft voor ons een voordracht gehouden over zijn boek “Splijtstof”.

Aanmelden

Voor het bijwonen van deze voordracht dient u zich aan te melden:

* Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website
(www.kivi.nl > activiteiten > selecteer activiteit > aanmelden)

* Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris:
hotzeboonstra@gmail.com

* Ook belangstellenden die niet lid zijn kunnen zich via bovenstaande
wegen aanmelden. Er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; u dient zich hiervoor ook op te geven via bovenstaande wegen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voordracht online

Om de voordracht live te streamen of naderhand te bekijken, kunt u hier klikken.

Boek drie oprichters KIVI

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het KIVI heeft de afdeling Geschiedenis der Techniek een boek uitgebracht met daarin aandacht voor de drie oprichters van het KIVI in de tijd waarin zij leefden. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen voor leden van Histechnica en voor leden van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek.

Komende activiteiten in het Science Center Delft

  • Zaterdag 28 oktober 2023 om 11:00 uur voordracht van prof. dr. Rien Weygaert: “De Antikythera astronomische computer
  • Zaterdag 25 november 2023 om 11:00 uur voordracht van Marten Fluks en Edward Heerema
    Ontwikkeling van Knollenwinning”
  • Zaterdag 16 december 2023 om 11:00 uur voordracht van dr. Abel Streefland: “Universitaire pers in Delft”

Donderdag 26 oktober uitreiking Willem Wolff prijs 2023 aan Museum Zaanse Tijd. Details volgen.

Updated on oktober 11, 2023

Article Attachments

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site